Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Obieg i archiwizacja dokumentów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Uczestnicy nauczą się teorii oraz praktyki w zakresie archiwizacji dokumentów w złobkach i klubach dziecięcych.

 

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

  • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
  • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
  • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
  • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
     

Program

1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w żłobkach i klubach dziecięcych

 1) Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego

 2) Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego

 3) Państwowa sieć archiwalna

 4) Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym

 5) Obowiązki placówki wytwarzającej i nie wytwarzającej materiałów archiwalnych

 6) Formy ochrony prawnej dokumentacji.

2. Rodzaje współczesnej dokumentacji

3. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji:

 1) Kryteria kwalifikacji

 2) Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

 3) Rodzaje i okresy przechowywania dokumentacji w żłobkach i klubach dziecięcych

4. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w placówce:

 1) Tradycyjny obieg dokumentacji

 2) Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją

 3) Systemy kancelaryjne – rodzaje i różnice.

 4) Instrukcja kancelaryjna – jak stworzyć i jaki system wybrać?

 5) Jednolity rzeczowy wykaz akt – jako podstawa rejestrowania spraw i kwalifikowania dokumentacji.

5. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt:

 1) Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

  a) cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt

  b) planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego – kogo dotyczy?

  c) personel archiwum zakładowego i składnicy akt

  d) lokal archiwum zakładowego i składnicy akt

  e) wyposażenie archiwum zakładowego

  f) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych

  g) gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt

  h) środki ewidencyjne archiwum zakładowego

  i) udostępnianie dokumentacji

  j) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

  k) przekazywane akt do archiwum państwowego

  l) kontrola archiwum zakładowego

 2) Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym.

 3) Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac.

 4) Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej, w tym przekazywanie dokumentacji po zlikwidowanych placówkach.

6. Przykładowe przepisy wewnętrzne dla żłobków i klubów dziecięcych

 1) Jak wprowadzić i od czego zacząć?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Anna Rzewuska

Absolwentka Archiwistyki na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. 
Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. 

Współpracowała/współpracuje m.in. z: 

Centralną Komisją Egzaminacyjną, Polską Akademią Nauk, Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Fundacją BGK, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Krajową Radą Radców Prawnych, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Instytutami  Sieci Badawczej „Łukasiewicz”, Głównym Urzędem Miar, sądami, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo badawczymi. 
Aktualnie zarządza archiwum zakładowym PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Szkolenie archiwalne