Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Zarządzanie dokumentacją pracowniczą i prowadzenie akt osobowych

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Poznaj tajniki prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących akt osobowych i dokumentacji niezbędnej przy zatrudnianiu pracowników, kontynuacji i zakończeniu zatrudnienia.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość nabycia, zaktualizowania i usystematyzowania wiedzy bezpośrednio przekładającej się na rzetelność i efektywność pracy.


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z prowadzenia dokumentacji pracowniczej:

Podczas szkolenia uczestnicy:

 1. Zdobędą aktualną wiedzę na temat przepisów dotyczących akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
 2. Nauczą się tworzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, oświadczeń, świadectw pracy, a także dokumentów dotyczących urlopów i wynagrodzeń.
 3. Zdobędą wiedzę na temat przechowywania i zarządzania elektronicznymi aktami osobowymi.
 4. Nabędą praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem dokumentacją pracowniczą.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą:

 • rozpocząć karierę w dziale kadr i płac,
 • poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe,
 • usystematyzować dotychczasową wiedzę.

Szkolenie jest również skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą, które samodzielnie dopełniają obowiązków publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Akta osobowe:
  • Część A
   - oświadczenia
   - dokumenty związane z badaniami lekarskimi
  • Część B
   - oświadczenia pracownika
   - umowa o pracę
   - informacja o warunkach zatrudnienia
   - porozumienie zmieniające
   - wypowiedzenie zmieniające
   - urlop bezpłatny
   - dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich
  • Część C
   - rozwiązanie stosunku pracy
   - porozumienie stron
   - wypowiedzenie
   - świadectwo pracy
   - informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Część D
   - dokumenty związane z karą dyscyplinarną
   - zasady usuwania kar
  • Część E
   - fe
 2. Dokumentacja pracownicza -podstawowe zasady
  • czas pracy
  • urlopy
  • wynagrodzenia
  • odzież robocza
 3. Przechowywanie akt osobowych
  • Okresy archiwizacji
  • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
 4. Elektroniczne akta osobowe
 5. Dokumentacja umów cywilnoprawnych
 6. Panel dyskusyjny

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. 

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje.
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

Szkolenie archiwalne