Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Opracowanie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w placówkach oświatowych

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt w szkołach i przedszkolach

Uczestnicząc w spotkaniu, otrzymasz gotowe wzory normatywów kancelaryjno- archiwalnych (Instrukcja kancelaryjna, JRWA i Instrukcja Archiwalna) niezbędne do wprowadzenia w placówkach takich jak szkoły i przedszkola.
 

Uczestnicy będą mogli poznać, na co zwracać szczególną uwagę podczas opracowywania normatywów oraz gdzie szukać dostępnych wzorów
Szkolenie obejmuje także omówienie zasad brakowania dokumentacji w placówce oświatowej, w tym instrukcje archiwalne i metody typowania dokumentacji do brakowania. 
Dodatkowo kurs porusza tematykę typowych błędów przy tworzeniu instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt, oferując praktyczne studia przypadku
Jest to idealna okazja do zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania dokumentacją w placówkach oświatowych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z instrukcji kancelaryjnej:

Szkolenie ma na celu: 

 • Zdobycie wiedzy w jaki sposób przygotować instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Omówienie dobrych praktyk i najczęściej występujących błędów przy tworzeniu instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt.

Adresaci szkolenia z opracowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt:

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników kancelarii i sekretariatów,
 • pracowników placówek oświatowych zajmujący się obiegiem dokumentów w podmiocie,
 • koordynatorów czynności kancelaryjnych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką opracowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Instrukcja Kancelaryjna i JRWA- zmiany
  • Opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu mieszanego i systemu klasy EZD
  • Na co zwrócić szczególną uwagę opracowując normatywy?
  • Dostępne wzory – gdzie szukać?
  • Zmiany w JRWA – wyjątki w klasach JRWA
  • Zasady tworzenia wyjątków
  • Etapy wprowadzania zmian
  • Kontakt z archiwum państwowym
 2. Brakowanie dokumentacji
  • Przepisy regulujące brakowanie dokumentacji w placówce oświatowej
  • Instrukcja archiwalna – zasady stosowania
  • Jak typować dokumentację do brakowania?
  • Jak brakować akta?
  • Studium przypadku
 3. Typowe błędy
  • Typowe błędy i jak sobie z nimi radzić
  • Studium przypadku

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne