Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Program Płatnik krok po kroku. 2-dniowy kurs praktyczny

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
05.08.2024
Godzina

Trener

Alicja Maślaniec

Cena

659 zł

589 zł

Dostępny w tej cenie jeszcze przez

4 dni 14 godzin 33 minuty 59 sekund

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 499 zł

Praktyczne szkolenie dla kadrowych z Płatnika 10.02.002, krok po kroku z uwzględnieniem najnowszych zmian

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze przepisy niezbędne do pracy z programem, kolejno funkcje programu PŁATNIK
Teoria przeplatana jest z praktyczną obsługą programu w czasie rzeczywistym za pomocą udostępniania pulpitu trenera
Elementy pracy z programem Płatnik, których nie można zademonstrować w pracy szkoleniowej, przedstawione są na prezentacji. 

Korzyści z udziału w praktycznym szkoleniu Płatnik 10.02.002:

Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK 10.02.002. Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie PŁATNIK. 

Krok po kroku omawiany jest proces:

 1. instalacji,
 2. tworzenie płatnika,
 3. kartoteki ubezpieczonych,
 4. sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 5. sposób przeprowadzania wysyłki zestawów do ZUS.
   

W związku z tym, że program PŁATNIK, jak każdy inny program komputerowy to tylko narzędzie, naukę obsługi programu przeplatamy z omówieniem teoretycznym. 
Praca w programie jest pokazywana uczestnikom za pomocą udostępniania ekranu, natomiast elementy, których nie da się pokazać w wersji szkoleniowej, przestawiane są na prezentacji. 

Zachęcamy uczestników do zainstalowania programu, by równolegle wykonywać ćwiczenia i zadania podczas szkolenia. 
Nie jest to obligatoryjne, jednak znacząco przyspiesza proces nauczania. 

Główną korzyścią udziału w szkoleniu, jest poszerzenie dotychczasowej wiedzy bądź doskonalenie już posiadanych umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK wraz z poznaniem przepisów niezbędnych do prawidłowego sporządzania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Adresaci szkolenia z obsługi Płatnika:

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą rozpocząć karierę w dziale kadr i płac albo poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz wszystkim, którzy pragną samodzielnie sporządzać dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

Dzień 1:

 1. Funkcje i przeznaczenie programu Płatnik:
  • Wymiana informacji programu Płatnik z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • Pobieranie potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych;
  • Weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 2. Tytuły do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zasiłków niezbędnych do pracy z programem Płatnik- przypomnienie podstawowej wiedzy:
  • Ubezpieczenia społeczne;
  • Ubezpieczenie zdrowotne;
  • Składki poza ubezpieczeniowe- FP, FS, FGŚP, FEP;
  • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego;
  • Rozliczenie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne;
  • Omówienie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych oraz dokumentów rozliczeniowych;
  • Rodzaje składek ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 3. Instalacja programu Płatnik:
  • Przygotowanie programu do pracy- konfiguracja;
  • Omówienie ekranów, zasady obsługi menu i poruszania się w programie.
 4. Tworzenie rejestru płatników:
  • Zakładanie kartoteki dla płatnika składek w Rejestrze Płatników.
  • Omówienie kartoteki płatnika pod kątem informacji pobieranych z ZUS.
 5. Aktualizacja komponentów programu.
 6. Tworzenie Rejestru ubezpieczonych:
  • Wprowadzenie danych do Rejestru Ubezpieczonych;
  • Pola nieedytowalne- automatycznie pobierane z ZUS.
  • Zmiany i aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych.
 7. Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZIUA- możliwości tworzenia oraz poprawiania.
  • Kod zawodu- konieczność korygowania, zmiany.
  • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA – w praktyce.
 8. Ubezpieczenie zdrowotne- zgłaszanie i wyrejestrowanie członków rodziny:
  • Kim jest członek rodziny dla ZUS?
  • Sporządzanie dokumentu ZUS ZCNA;
  • Dane członków rodziny w rejestrze ubezpieczonych;
  • Automatyczne wyrejestrowanie członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
 9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA na podstawie różnych tytułów.
  • Data sporządzenia ZUS ZWUA.
  • Tworzenie ZUS ZWUA od 2019 r.
 10. Praktyczne przykłady

Dzień 2:

 1. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych
  • Tworzenie deklaracji RSA, RCA i RPA;
  • Aktualizacja danych po imporcie dokumentów rozliczeniowych;
  • Tworzenie deklaracji DRA na podstawie danych z druków RSA, RPA, RCA;
  • Tworzenie rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Zasady tworzenia zestawów dokumentów
 3. Wysyłka dokumentów do ZUS
  • Możliwości wysyłki dokumentów do ZUS.
  • Tryby przetwarzania dokumentów po wysłaniu do ZUS
 4. Kreator dokumentów rozliczeniowych
 5. Korekty dokumentacji w ZUS:
  • Tworzenie korekt dokumentów zgłoszeniowych
   • Zakres korygowania dokumentów;
   • Przerejestrowanie – kolejność składnia dokumentów.
  • Tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych:
   • Pobieranie replik dokumentów;
   • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących – obsługa kreatora.
 6. Niezbędne przepisy dotyczące dokumentów rozliczeniowych:
  • Podstawowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń;
  • Zasada wyliczenia wynagrodzenia pod kątem pracy z programem Płatnik;
  • Zmiany w możliwości korygowania dokumentów ZUS;
  • Wynagrodzenie chorobowe;
  • Ustalenie podstawy zasiłku chorobowego;
  • Ustalenie okresu zasiłkowego;
  • Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego;
  • Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
 7. Funkcje importu dokumentów – współpraca z programami kadrowo płacowymi.
 8. Obowiązek ZUS IWA- tworzenie dokumentu
 9. Obowiązek ZUS ZSWA- tworzenie dokumentu
 10. Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej: Tworzenie dokumentów ZUS OSW, ZUS RIA
 11. Praktyczne przykłady

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. 

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje.
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.