Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie "Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r." stanowi istotne źródło informacji dla wszystkich, którzy zajmują się zarządzaniem placówkami oświatowymi i kadrą nauczycielską. Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksowy przegląd nowych regulacji dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, które wejdą w życie w 2024 roku. 
Omówione zostaną zmiany w wysokości wynagrodzenia zasadniczego, zależne od stopnia awansu zawodowego, wykształcenia oraz przygotowania pedagogicznego, jak również zasady i terminy wyrównania wynagrodzeń od początku roku. 
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na relację wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego oraz na rozliczenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw po wprowadzeniu podwyżek. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z koniecznością dostosowania regulaminów wynagradzania do nowych przepisów oraz wykorzystania środków z subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej na pokrycie kosztów podwyżek. Szkolenie zapewnia praktyczne porady dotyczące oszacowania środków na podwyżki dla konkretnego samorządu, co jest kluczowe dla zapewnienia finansowej stabilności placówek oświatowych.

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu.
 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym podwyżek wynagrodzeń:

 1. Zrozumienie najnowszych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli zaplanowanych na 2024 rok.
 2. Poznanie szczegółów dotyczących sposobu obliczania wynagrodzenia zasadniczego oraz zrozumienie zależności pomiędzy stopniem awansu zawodowego a wysokością wynagrodzenia.
 3. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z wyrównaniem wynagrodzenia, w tym sposobu wypłaty i terminów.
 4. Zdobycie wiedzy na temat pozostałych składników wynagrodzenia oraz zmian w stawkach za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa po podwyżkach.
 5. Uzyskanie informacji o finansowaniu podwyżek z subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej, co pomoże w lepszym planowaniu budżetu i efektywnym zarządzaniu środkami przeznaczonymi na edukację.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego w 2024 r. w zależności od stopnia awansu, wykształcenia i przygotowania pedagogicznego.
 2. Zasady i terminy wyrównania wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2024 r.
 3. Relacja wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego.
 4. Wątpliwości związane z wypłaconym wyrównaniem do wynagrodzenia minimalnego za pracę.
 5. Pozostałe składniki wynagrodzenia nauczycieli.
 6. Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Stawki po podwyżkach.
 7. Wpływ podwyżek wynagrodzenia na rozliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 8. Konieczność zapewnienia w regulaminie wynagradzania osiągnięcia średnich wynagrodzeń. Czy dotychczasowe regulaminy automatycznie pozwolą na osiągnięcie średniej? Kiedy na pewno należy zmienić regulamin wynagradzania?
 9. Środki na podwyżki w subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej. Czy można je wyliczyć dla konkretnego samorządu? Jak można je oszacować?

Trener

Grzegorz Pochopień

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
„Nieocenione doświadczenie w obszarze finansowania oświaty, wiedza z zakresu analiz oraz wieloletnia współpraca z samorządami, szkołami i instytucjami oświatowymi pozwoliły mi na zdobycie Państwa zaufania i szacunku oraz gwarantują, że tworzona dla Państwa oferta w zakresie doradztwa w obszarze oświaty jest najlepszą na rynku.”

Szkolenie archiwalne