Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Praktyczne stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenie online

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie: Instrukcja Kancelaryjna JST w praktyce

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady stosowania instrukcji kancelaryjnej obowiązującej organy gminy, związki międzygminne, organy powiatu, organy samorządu województwa, organy zespolonej administracji rządowej w województwie oraz urzędy obsługujące te organy, wykonujące czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.

 

Do kogo skierowanie jest szkolenie z Instrukcji Kancelaryjnej:

Szkolenie dedykowane jest organom administracji publicznej rządowej i samorządowej przede wszystkim pracownikom kancelarii, biura podawczego, sekretariatu, archiwów zakładowych, wszystkim koordynatorom czynności kancelaryjnych, osobą odpowiedzialnym za rejestracje korespondencji wpływającej i wychodzącej z jednostki.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę w zakresie prawidłowego modelu przepływu informacji od momentu jej wpływu do jednostki organizacyjnej aż do jej zarchiwizowania.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym są normatywy kancelaryjno-archiwalne, kto odpowiada za przygotowanie i wdrożenie tych aktów prawa wewnętrznego w jednostce, w jaki sposób należy korzystać z instrukcji kancelaryjnej. Poruszone zostaną również kwestie związane z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentacją (EZD), uczestnicy dowiedzą się, jakie są zalety i wady EZD

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 2. Omówienie znaczenia prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt w tworzeniu dokumentacji.
 3. Przyjmowanie i obieg korespondencji.
 4. Przydzielanie spraw i dekretacja.
 5. Wewnętrzny obieg akt.
 6. System kancelaryjny – Tradycyjny i EZD.
 7. Rejestracja spraw na stanowiskach pracy.
  a) zakładanie teczek
  b) spisy spraw
  c) rejestry kancelaryjne
  d) znakowanie spraw
 8. Charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.
 9. Jednolity rzeczowy wykaz akt -praktyczne stosowanie.
  a) metody porządkowania związane z nadawaniem znaków poszczególnym sprawom,
  b) symbole i hasła klasyfikacyjne
  c) prawidłowe stosowanie systemu klasyfikacji dziesiętnej
 10. Tworzenie dokumentacji na stanowiskach pracy.
  a) praktyczne stosownie jednolitego rzeczowego wykazu akt
  b) teczki spraw ostatecznie załatwionych
  c) przechowywanie spraw
 11. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
  a) czynności zmierzające do porządkowania akt
  b) sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych
  c) postępowanie z aktami kategorii A, B.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Aleksandra Lebieda

Dyplomowana Archiwistka, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia o specjalizacji archiwalnej z 19- letnim doświadczeniem w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Urzędniczka, Archiwista, certyfikowana specjalistka procedur administracyjnych i normatywów kancelaryjno – archiwalnych. 
Od 2020 r związana z branżą szkoleniową. Prowadziła szkolenia poświęcone archiwizacji dokumentów. Realizuje szkolenia dla JST w zakresie procedur postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów prawnych, a także służby przygotowawczej dla urzędników.

Szkolenie archiwalne