Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Prawa pacjenta i ochrona danych osobowych w placówkach medycznych

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Opis:

Uczestnicy szkolenia poznają wszystkie prawa pacjenta oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych pacjentów. Biorąc udział w szkoleniu "Prawa pacjenta i ochrona danych osobowych w placówkach medycznych" zdobędziesz praktyczną i aktualną wiedzę o prawach pacjenta, sposobach ich przestrzegania oraz metodach zapobiegania ich naruszeniom. Dzięki szkoleniu dowiesz się jakie obszary działalności podmiotów leczniczych narażone są szczególnie na naruszenie praw pacjentów i w jaki sposób można zabezpieczyć placówkę przed utratą wizerunku, jak również ewentualnymi karami finansowymi. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rekomendowanymi standardami przestrzegania prawa związanego z ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczych.

 

Szkolenie kierowane jest do:

 • osób zarządzających placówkami medycznymi,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek i położnych,
 • ratowników medycznych,
 • fizjoterapeutów,
 • rejestratorek medycznych oraz sekretarek medycznych,
 • pracowników administracji placówek medycznych.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Prawa pacjenta

a) omówienie praw pacjenta zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

b) najczęstsze skargi zgłaszane do Rzecznika Praw Pacjenta

c) jak uniknąć kary pieniężnej za niepodjęcia określonych działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjenta?

II. Ochrona danych osobowych

 a) podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych 

 b) zasady przetwarzania danych w placówce medycznej

 c) niezbędne dokumenty i procedury związane z ochroną danych osobowych

 d) fakty i mity związane z RODO

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Natalia Wieczorkiewicz

Absolwentka m.in. Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, podyplomowe studia w zakresie prawa medycznego oraz podyplomowe studia w zakresie ochrony danych osobowych. 
Kilkuletni praktyk w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących dokumentacji medycznej oraz kursów dla rejestratorek medycznych. 
Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując m.in. jako:  manager administracji Ośrodka Rehabilitacji, inspektor ochrony danych osobowych podmiotów leczniczych, koordynator rejestracji medycznej oraz jako sekretarka medyczna, statystyk medyczny i rejestratorka medyczna.

Szkolenie archiwalne