Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Prezentacje i wystąpienia publiczne: techniki i strategie skutecznej komunikacji

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
03.06.2024
Godzina

09:00 - 16:00 (7h)

Trener

Michał Zagłoba

Cena
684 zł

Podczas szkolenia uczestnicy odkryją sekrety tworzenia scenariuszy prezentacji, nauczą się budować efektywny kontakt z audytorium oraz skutecznie zarządzać stresem i tremą. Szkolenie skupia się również na praktycznym zastosowaniu wiedzy w kontekście media relations oraz budowaniu pozytywnego wizerunku. 

Program obejmuje wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, a także sesje z kamerą i mikrofonem, umożliwiające uczestnikom indywidualną pracę nad własnym stylem prezentacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z prezentacji i wystąpień:

 1. Zdobycie kompleksowej wiedzy o skutecznym tworzeniu i realizacji prezentacji z zachowaniem spójności i oryginalności.
 2. Rozwój umiejętności komunikacyjnych, w tym budowanie relacji z mediami, zarządzanie informacją oraz radzenie sobie z trudnymi pytaniami.
 3. Nabywanie praktycznych technik minimalizowania stresu i poprawy mowy ciała, dykcji oraz emisji głosu.
 4. Zwiększenie świadomości znaczenia wizerunku i umiejętności jego kreowania poprzez komunikację werbalną i niewerbalną.
 5. Przygotowanie do efektywnego wykorzystania narzędzi i platform multimedialnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadry kierowniczej, 
 • menadżerów, 
 • rzeczników prasowych,
 • osób zajmujących się komunikacją, PR-em, marketingiem, 
 • liderów zespołów,
 • wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prezentacji i wystąpień.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych:
  • Tworzenie scenariusza dobrej prezentacji/wystąpienia (struktura, spójność wypowiedzi, myśl przewodnia, kompozycja ramowa, oryginalność).
  • Budowanie kontaktu z audytorium (nawiązywanie dobrego kontaktu z odbiorcami panowanie nad audytorium, radzenie sobie z trudnymi słuchaczami). Praktyczne sposoby walki z tremą. Elementy fonetyki, dykcja, emisja głosu, mowa ciała.
  • Ćwiczenia
 2. Podstawy media relations:
  • Rodzaje mediów a sposób przekazu informacji. Techniczne aspekty wywiadu telewizyjnego, radiowego i prasowego.
  • Współpraca z dziennikarzami (nawiązywanie relacji, budowanie więzi, przyzwyczajanie do organizacji, umiejętność zachowania dystansu.
  • Sposoby panowania nad informacją.
  • Ćwiczenia
 3. Budowanie wizerunku:
  • Znaczenie efektu pierwszego wrażenia (umiejętność skupienia uwagi, nieszablonowość, dostosowanie do audytorium, dobór argumentacji).
  • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Kreowanie wizerunku statycznego- wygląd zewnętrzny.
  • Kreowanie wizerunku dynamicznego- sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi. Elementy etykiety organizacyjnej
  • Ćwiczenia i podsumowanie

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Michał Zagłoba

Trener biznesu i szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie komunikacji, public relations i wystąpień publicznych, związany z branżą medialną od 2007 roku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Major Służby Więziennej w st. spoczynku, obecnie prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą.
W latach 2007-2022 specjalista/rzecznik prasowy w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku. Odpowiedzialny za zbudowanie od podstaw pozytywnego wizerunku Służby Więziennej regionu północno-wschodniego.  Współpracował przy produkcjach filmowych dla BBC,TVP,TVN, Polsat, TTV.
Współtworzył i prowadził kampanie reklamowe, rekrutacyjne, a także samorządowe kampanie wyborcze. Odpowiedzialny za prace nad strategią wyborczą oraz publicznym wizerunkiem kandydatów.
Od 2011 roku szkoli różne grupy zawodowe, między innymi w zakresie public relations, wystąpień publicznych, komunikacji, autoprezentacji, zarządzania zespołami, rekrutacji, erystyki, marketingu internetowego, psychologii zachowań konsumenckich czy metod wpływu społecznego.