Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Od idei do praktyki: Projektowanie zajęć z narzędziami Service Design

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w świat projektowania interakcji edukacyjnych oraz doskonalenia procesów kształcenia poprzez zastosowanie zasad i narzędzi service design. 

 

Service design (projektowanie usług) to interdyscyplinarna metoda, która pozwala tworzyć i udoskonalać doświadczenia odbiorców koncentrując się na ich potrzebach, oczekiwaniach i emocjach. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kluczowymi aspektami projektowania opartego na service design oraz praktycznym wykorzystaniem narzędzi w kontekście edukacji. 

 

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania zajęć z wykorzystaniem narzędzi service design. Pozwoli to na tworzenie bardziej angażujących, skutecznych i dostosowanych do potrzeb uczniów doświadczeń edukacyjnych, co ma na celu podniesienie jakości procesów kształcenia m. ni. w projekcie "Laboratoria Przyszłości".

 

Adresaci:

Dyrektorzy, nauczyciele i edukatorzy wszystkich typów szkół i placówek

 

Korzyści:

 1. Zapoznanie z metodą projektowania Service Design.
 2. Praktyczne wykorzystanie narzędzi w procesie edukacyjnym
 3. Budowa mapy interesariuszy.
 4. Stymulowanie kreatywności i procesu Ideacji.
 5. Prototypowanie i testowanie zajęć.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Wprowadzenie do Service Design: Omówienie podstawowych pojęć związanych z service design, jak również zrozumienie, dlaczego ta metoda jest cenna w kontekście projektowania zajęć.
 2. Praktyczne zastosowanie narzędzi: Szczegółowe omówienie praktycznych narzędzi service design ich skutecznego wykorzystania w środowisku edukacyjnym.
 3. Projektowanie procesu kształcenia: Wskazówki dotyczące projektowania efektywnych procesów kształcenia, uwzględniające potrzeby i preferencje uczestników. Uczestnicy nauczą się, jak dostosować ramy programowe i metody nauczania do wymagań odbiorców.
 4. Budowa mapy interesariuszy: Wyjaśnienie, jak identyfikować i analizować interesariuszy procesu edukacyjnego. Uczestnicy nauczą się tworzyć mapy, które ukazują różnorodność potrzeb i perspektyw różnych osób zaangażowanych w proces.
 5. Narzędzia do procesu ideacji: Zapoznanie z narzędziami, które pomagają generować kreatywne i nieszablonowe pomysły na zajęcia edukacyjne. Uczestnicy nauczą się, jak zachęcić do innowacyjnego myślenia i unikania rutyny.
 6. Prototypowanie zajęć: Omówienie procesu tworzenia prototypów zajęć. Uczestnicy dowiedzą się, jak przetestować i iterować swoje pomysły, zanim zostaną one w pełni wdrożone.
 7. Studium przypadku i ćwiczenia praktyczne: Analiza realnych studiów przypadku, gdzie service design został zastosowany do projektowania edukacji. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w interaktywnych ćwiczeniach, które pozwolą im zastosować zdobyte umiejętności w praktyce.
 8. Tworzenie konkretnych rozwiązań: Praca nad konkretnymi projektami zajęć lub procesów kształcenia. Uczestnicy będą mieli możliwość zastosowania wszystkich poznanych narzędzi i technik w celu opracowania innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb rozwiązań edukacyjnych.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Katarzyna Czubińska

Absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, Psychologii Społecznej na SWPS, studiów StART w Warszawskiej Szkole Filmowej, Zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także podyplomowego dziennikarstwa na UAM. Od 2023 absolwentka Service Design na Uniwersytecie SWPS.
Jest trenerką, mentorką, prelegentką. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, warsztatów i webinarów dla nauczycieli, pracowników instytucji kultury, a także młodzieży. Projektuje oferty. Tworzy materiały, artykuły metodyczne i edukacyjne, kursy online, projektuje szkolenia. Koordynuje sekcję edukacyjną Festiwalu Filmów i Spotkań NieZwykłych oraz Gildię Szkół NieZwykłych. Była członkinią Zespołu ds. Młodej Widowni SKSiL. Współorganizowała ogólnopolską konferencję filmoznawczą dla nauczycieli pod nazwą „Przestrzenie Inspiracji” w Lublinie. W 2015 roku została nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w kategorii edukacji młodego widza.
Szkoliła, doradzała m.in.: Narodowe Centrum Kultury, Centralny Dom Technologii, Fundacja Orange, Fundacja Centrum Cyfrowe, Cyfrowy Dialog, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny, Muzeum Polin, Fundacja Forum Dialogu, Fundacją Civis Polonus, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ŻIH, Fundacją Taki Jestem, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Fundacją Generator, Against Gravity, Monlith Films, Forum Film, Cinema City, Helios, Ośrodek Rozwoju Kompetencji i Edukacji WSiP, a także pracowników domów kultury, centrów kultury i bibliotek w całym kraju.

 

Szkolenie archiwalne