Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres, prawa i obowiązki płatnika składek, najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów kontroli ZUS w zależności od rodzaju kontroli, postepowanie pokontrolne i odwoławcze

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie przeznaczone 

dla pracowników kadrowo-płacowych wszystkich płatników składek, zarówno małych, średnich i dużych przedsiębiorców, jak i jednostek sektora publicznego oraz pracowników biur rachunkowych.


Celem szkolenia 

jest przedstawienie zasad przeprowadzania kontroli przez ZUS, tym samym przedstawione zostaną prawa płatników w czasie kontroli i jednoczesne obowiązki inspektora kontroli ZUS. Omówione zostaną również rodzaje kontroli ZUS, przyczyny ich przeprowadzania i metodykę tych kontroli. Ponadto zwrócona zostanie uwaga na najczęściej „wykrywane” nieprawidłowości przez inspektorów kontroli ZUS, co pozwoli podjąć działania aby uniknąć konsekwencji finansowych lub je zminimalizować.
 

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Kontrole okresowe i doraźne
 2. Sytuacje które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli
 3. Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli
 4. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli
 5. Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania kontroli
 6. Prawa podmiotu kontrolowanego
 7. Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
 8. Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli
 9. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:
  a) podlegania ubezpieczeniom społecznym
  b) ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników
  c) rozliczania świadczeń
  d) nadpłat i niedopłat świadczeń
 10. Cel i sposób przeprowadzania i dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w zakresie:
 11. Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru
 12. Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej
 13. Oględziny składników majątkowych
 14. Inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.” , „iluzoryczny wspólnik”
 15. Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:
  a) wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
  b) prawo otrzymania decyzji administracyjnej
  c) data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  d) sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z ustaleniami kontroli ZUS.
 16. Podsumowanie szkolenia
   

 

Aby uczestniczyć w kursie wystarczy:

 • komputer stacjonarny/laptop/notebook
 • stały dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa (np. Google Chrome)

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dariusz Suchorowski

Wieloletni praktyk zajmujący się rozstrzyganiem obowiązku ubezpieczeń społecznych i ustalaniem podstawy wymiaru składek. Zagadnienia te sprawdzał i weryfikował jako inspektor kontroli ZUS, następnie jako wicedyrektor w jednym z Oddziałów ZUS. 
Był również członkiem komisji egzaminacyjnej na stanowisko inspektora kontroli. 
Od kilku lat jest trenerem i wykładowcą na wyższych uczelniach oraz w firmach szkoleniowych.

Szkolenie archiwalne