Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Role i zadania pracowników Oświaty, w związku z uzasadnionym podejrzeniem przemocy wobec dziecka. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w placówce Oświatowej

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Postępowanie w razie podejrzenia wystąpienia przemocy wobec dziecka- role i zadania pracowników Oświaty

Szkolenie przybliża w sposób praktyczny sposób realizacji zadań na rzecz dzieci, przez placówkę Oświatową, w związku z podejrzeniem doznawania przemocy przez dziecko/ucznia.

Cel szkolenia dla pracowników Oświaty:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami wdrażania i realizacji standardów ochrony małoletnich, w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka i ucznia;
 2. Praktyczne omówienie zasad realizacji Procedury Niebieska Karta w placówkach Oświatowych;
 3. Omówienie zasad sporządzania Wniosku o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników placówek Oświatowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dot. Oświaty skierowane jest do wszystkich pracowników systemu Oświaty:

 • dyrektorów szkół,
 • dyrektorów przedszkoli,
 • innych organów zarządzających placówką oświatową,
 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • wszystkich zainteresowanych tematem postępowania w razie podejrzenia przemocy wobec dziecka

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie przemocy domowej;
 2. Pojęcie procedury Niebieskie Karty;
 3. Wyjaśnienie pojęcia „Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy domowej, na przykładzie placówki oświatowej;
 4. Formy/rodzaje przemocy stosowane wobec małoletnich;
 5. Placówki oświatowe, jako podmioty zobowiązane do wdrożenia procedury Niebieskie Karty, na rzecz ochrony małoletnich;
 6. Wdrożenie procedury Niebieskie Karty w placówkach oświatowych ( zasady, terminy ustawowe, zawody zobowiązane do wdrożenia NK);
 7. Dziecko jako osoba podejrzewana o doznawanie przemocy domowej a standardy ochrony małoletnich;
 8. Reprezentowanie interesów dziecka w sytuacji podejrzenia doznawania przemocy domowej;
 9. Algorytmy postępowania dla pracowników Oświaty – ocena ryzyka występowania przemocy – omówienie kwestionariuszy dla dzieci do 9 roku życia oraz dzieci starszych;
 10. Zasada zachowania poufności przez przedstawiciela Oświaty, w realizacji procedury Niebieskie Karty, w tym także w odniesieniu do posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 11. Niebieska Karta – „A”. Omówienie zasad sporządzania formularza, terminów przekazywania, itp.
 12. Powołanie i Zadania Grup Diagnostyczno-Pomocowych, na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony małoletnich, z udziałem pracownika Oświaty;
 13. Niebieska Karta „B”. Zasady przekazywania formularza, przez pracownika Oświaty, osobie podejrzewanej o doznawanie przemocy;
 14. Obowiązki/zadania przedstawicieli Oświaty w procedurze NK;
 15. Notatki/adnotacje pracowników Oświaty w ramach procedury NK;
 16. Wdrożenie procedury NK na płaszczyźnie szkolnej, w stosunku do obcokrajowca;
 17. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną, ze strony placówki Oświatowej, w ramach standardów ochrony małoletnich;
 18. Niebieska Karta „C” i „D”. Zasady sporządzania i ustalenie planu pracy dla pracownika Oświaty;
 19. RODO w realizacji Procedury Niebieskie Karty w systemie Oświaty;
 20. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ze strony placówki Oświatowej, w ramach standardów ochrony małoletnich;
 21. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty – zasady i przesłanki;
 22. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK, przez przedstawicieli Oświaty, w ramach ochrony małoletnich. Na czym polega monitoring w placówce oświatowej, po zamknięciu NK?;
 23. Udostępnianie dokumentacji Policji/Prokuraturze przez pracownika Oświaty;
 24. Wnioski/ dyskusja/ dobre praktyki/ wymiana uwag.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. 

W przeszłości wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik Filii MOPR. 

Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Szkolenie archiwalne