Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych – jak prawidłowo realizować orzeczenia i zatrudniać nauczycieli z kwalifikacjami, aby nie zwracać dotacji

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Inne dostępne terminy

Typ Szkolenie online
Data

15.10.2024

Godzina

09:00 - 14:00

Cena
354 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data

16.12.2024

Godzina

09:00 - 14:00

Cena
354 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z rozliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych

Szkolenie koncentruje się na kluczowych aspektach finansowych i merytorycznych związanych z wydatkowaniem środków na kształcenie specjalne. Szkolenie zawiera warsztaty praktyczne oraz omówienie przepisów prawnych i praktycznych metod wykazywania wydatków. 

Uczestnicy będą mieli okazję rozwiązać praktyczne przykłady i nauczyć się efektywnego zarządzania finansami w zakresie kształcenia specjalnego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Poznanie i zrozumienie przepisów prawnych dotyczących finansowania kształcenia specjalnego oraz prawidłowej realizacji orzeczeń.
 2. Nauka skutecznych metod wykazywania i klasyfikowania wydatków na kształcenie specjalne, w tym zakupu pomocy dydaktycznych i wykazywania kosztów wspólnych.
 3. Umiejętność prawidłowego zatrudnienia nauczycieli do realizacji kształcenia specjalnego, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i przepisami prawa.
 4. Zdolność do właściwego zarządzania środkami finansowymi, szczególnie w sytuacji zmian liczby uczniów w ciągu roku szkolnego.
 5. Świadomość konsekwencji błędów w rozliczeniu dotacji, w tym umiejętność unikania konieczności zwrotu niewłaściwie wykorzystanych środków.

Adresaci szkolenia z rozliczania dotacji:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • dyrektorów,
 • księgowych,
 • organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe (niepubliczne i publiczne), którzy otrzymują dotacje oświatowe,
 • pracowników samorządu, którzy rozliczają dotacje.

Szkolenie poprowadzi były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzialny za dotacje oświatowe. Jest autorem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych a także komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer, a także wielu publikacji C.H.Beck dotyczących finansowania oświaty.

Program szkolenia:

 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
 3. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków, jak wykazywać koszty wspólne, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.
 4. Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach – wydatki niezbędne na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Praktyczne warsztaty.
 5. Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w szkołach –  wzór zawarty w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Praktyczne warsztaty.
 6. Na jakie zapisy w statucie przedszkola/szkoły zwrócić uwagę pod kątem prawidłowego wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne.
 7. Regulamin wynagradzania pracowników a premie dla nauczycieli finansowane z dotacji. Przykład regulaminu w zakresie dodatków na kształcenie specjalne.
 8. Prawidłowa realizacja orzeczeń na podstawie przepisów prawa – minimalne wymagania, które musi spełnić przedszkole/szkoła.
 9. Prawidłowy sposób zatrudnienia nauczycieli do realizacji kształcenia specjalnego – kwalifikacje wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie i faktura – kiedy są dopuszczalne).
 10. Limity na wynagrodzenia nauczycieli w 2023 roku, które można pokryć z dotacji.
 11. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku a wydatki na kształcenie specjalne. Warunki otrzymania dotacji na bieżącą liczbę uczniów.
 12. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej. Nowy sposób wykazywania orzeczeń w SIO. Prawidłowe uzupełnienie danych. Przykłady praktyczne wypełnienia SIO na rzeczywistej aplikacji.
 13. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje błędnego rozliczenia dotacji.
 14. Zwrot dotacji niewykorzystanej, wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – konsekwencje prawne, sposób naliczania ustawowych odsetek.

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Szkolenie archiwalne