Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Statut szkoły i przedszkola - jakie zapisy powinien zawierać?

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Jak prawidłowo sporządzić statut szkoły?

Statut szkoły/ przedszkola jest najważniejszym dokumentem prawa wewnętrznego. 

Powinien wskazywać konkretne rozwiązania stosowane w danej jednostce oświatowej, zadania i cele odróżniające je od innej jednostki tego samego typu, a wszystkie zapisy statutu muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodność statutu z przepisami prawa oraz działalność placówki zgodna ze statutem podlega nadzorowi pedagogicznemu.
 

Korzyści z udziału w szkoleniu ze sporządzania statutu szkoły i przedszkola:

Szkolenie ma na celu:

 • analizę wybranych obowiązkowych elementów statutu szkoły i przedszkola
 • zaproponowanie konkretnych zapisów, które mogą być inspiracją przy tworzeniu własnego statutu,
 • wskazanie różnic i podobieństw między statutami publicznych i niepublicznych placówek.

Do kogo skierowane jest szkolenie z tworzenia statutu szkoły?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką statutu placówki oświatowej.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Obowiązkowe zapisy w statucie szkoły publicznej i niepublicznej – różnice i podobieństwa, jakie zapisy są dozwolone, a jakich należy unikać
 2. Obowiązkowe zapisy w statucie przedszkoli publicznych i niepublicznych
 3. Szczegółowa analiza wybranych obowiązkowych elementów statutu szkoły, między innymi:
  - organy i ich kompetencje,
  - organizacja pracy szkoły,
  - skreślenie ucznia z listy uczniów w szkole publicznej i niepublicznej,
  - tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
 4. Szczegółowa analiza wybranych obowiązkowych elementów statutu przedszkola, między innymi:
  - organy i ich kompetencje,
  - szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci,
  - organizacja placówki,
  - skreślenie dziecka (ucznia) z listy,
  - zakres zadań nauczycieli i innych pracowników.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Marta Handzlik- Rosuł

Doświadczona prawniczka, specjalizująca się w obszarach prawa pracy oraz prawa oświatowego. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w pracy praktycznej, ale także jako aktywna wykładowczyni na uczelni wyższej. 

Posiada wszechstronne umiejętności zarówno w obszarze praktyki prawniczej, jak i edukacji. Jako trenerka i szkoleniowiec przeprowadza szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.
Współpracuje z takimi wydawnictwami jak Wolters Kluwer, Forum, czy Oficyna MM.

Szkolenie archiwalne