Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

System KSeF i zmiany w podatku VAT 2023/2024

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników bieżącej wiedzy na temat KSeF oraz zmian w podatku VAT, które weszły w 2023 r. – SLIM VAT 3

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty dotyczące wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur oraz stosowania zasad określonych pod nazwą SLIM VAT.

 

 

Korzyści dla uczestników:

 1. Zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu stosowania SLIM VAT i wdrożenia KSeF,
 2. Poznanie praktycznych zasad wdrożenia KSeF,
 3. Uzyskanie wiedzy na temat stosowania rozliczenia podatku VAT przy zastosowaniu reguł SLIM VAT 3.

 

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku VAT, wystawianie faktur, przygotowanie JPK, ujmowanie korekt.

 1. Specjaliści ds. fakturowania, księgowi,
 2. Specjaliści z zakresu podatku VAT,
 3. Samodzielni i główni księgowi,
 4. Pracownicy biur rachunkowych,
 5. Pracownicy działu sprzedaży.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Krajowy System e-Faktur obowiązkowy dla czynnych podatników od 01.07.2023r.:
  a) Podstawa prawna wdrożenia
  b) Definicja KSeF,
  c) Pozytywne aspekty stosowania KSeF
  d) Konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
  e) Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
  f) Rodzaje upoważnień do stosowania KSeF – rozporządzenia wykonawcze
  g) Uprawnienia dla biur rachunkowych i pracowników wewnątrz firmy,
  h) Odbieranie uprawnień,
  i) Anonimowy dostęp do KSeF
  j) Praktyczne zasady wypełniania formularza ZAW-FA, 
  k) Zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i archiwizowanie faktur,
  l) Czy stosowanie KSeF  wymaga obecnie zgody kontrahenta?
  m) Jakie rodzaje faktur będzie można wystawiać przez KSeF?
  n) Zasady wystawiania faktur w systemie sprzedażowym firmy,
  o) Stosowanie faktur ustrukturyzowanych a zwrot podatku VAT w ciągu 40 dni,
  p) Termin przechowywania faktur w KSeF,
  q) Struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  r) Rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR),
  s) Stosowanie kodu QR,
  t) Wdrożenie KSeF
   
 2. SLIM VAT 3 
  a) Zmiany w wystawianiu faktur
  - Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących
  - Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus - nowe uregulowanie
  - Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus
  - Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu
  - Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż
  - Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych

  b) Zmiany transakcji wewnątrz wspólnotowych
  - Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury
  - Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej
  - Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych
  - Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych
  - Korekta deklaracji OSS i IOSS

  c) Zmiany w rozliczaniu proporcji
  - Stosowanie obowiązujących uregulowań dotyczących stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku
  - Brak obowiązku korygowania proporcji po zakończeniu roku - podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.

  d) Pozostałe zmiany
  - Podwyższenie progu dla małego podatnika
  - Obniżenie sankcji podatkowych
  - Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT
  - Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT
  - Zmiany w wydawaniu WIS
   
 3. Pytania od uczestników szkolenia

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich

Szkolenie archiwalne