Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Terminy obowiązywania posiadanych decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów, procedura ich kontynuacji

Szkolenie online
Gwarancja terminu

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym dotyczące: 

 • czasowego przedłużenia obowiązywania decyzji w zakresie gospodarki odpadami 
 • przesunięcia wejścia w życie niektórych przepisów 
 • nowych i zmienionych przepisów wykonawczych (w tym MBP) 
 • zmian dotyczących zabezpieczenia roszczeń

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat procedur /możliwości przedłużenia posiadanych pozwoleń/zezwoleń

 1. Aktualizacja Wiedzy: Uczestnicy szkolenia uzyskają aktualne informacje na temat najnowszych zmian w przepisach prawnych dotyczących gospodarki odpadami
 2. Praktyczne Umiejętności: Szkolenie zapewni praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i składania wniosków o wydanie decyzji, opracowywania operatów przeciwpożarowych oraz zarządzania zabezpieczeniem roszczeń.
 3. Zrozumienie Procedur Administracyjnych: Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie nawigować w procesach administracyjnych związanych z gospodarką odpadami
 4. Kompetencje Zarządzania Ryzykiem: Zdobędą wiedzę na temat zabezpieczania roszczeń i innych aspektów zarządzania ryzykiem
 5. Możliwość Dyskusji i Rozwiązywania Wątpliwości: Panel dyskusyjny i sesja pytań i odpowiedzi pozwolą na bezpośrednie rozwianie wątpliwości i dyskusję na temat konkretnych problemów

Adresaci szkolenia:

 • Firmy odbierające odpady
 • Firmy przetwarzające odpady
 • Firmy posiadające decyzje odpadowe
 • Transportujący odpady
 • Przedsiębiorcy zainteresowani podjętymi zagadnieniami
 • Pracownicy administracji

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Orzecznictwo – właściwości organów
 2. Założenia nowelizacji ustaw odpadowych 2018-2022
 3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów/pozwolenie zintegrowane a zezwolenia odpadowe do których decyzji stosujemy dodatkowe wymagania związane z monitoringiem, kontrolą WIOŚ, operatem p-poż. oraz zabezpieczeniem roszczeń?
 4. Wniosek o wydanie decyzji i wymagane załączniki. Tytuły prawne do gospodarowania
  nieruchomością. załącznik graficzny - kiedy i po co?
 5. Operat przeciwpożarowy - kiedy jest wymagany? Czym są odpady palne?
 6. Zabezpieczenie roszczeń. Maksymalna i największa masa. Zabezpieczenie łączone.
 7. Skutki braku ustanowienia zabezpieczenia lub braku kontynuacji zabezpieczenia.
 8. Wygaśnięcie zabezpieczenia.
 9. Postanowienie o zabezpieczeniu po zmianie formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 10. Kontrola w miejscu prowadzenia działalności
 11. Współdziałanie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
 12. Czym jest istotna zmiana w gospodarce odpadami?
 13. Wydanie decyzji - nowe element
 14. Kiedy ważność dotychczasowej decyzji przedłuży się do 31.12.2025 r.
 15. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Larysa Bogdan-Zasikowska

Z wykształcenia, technik chemik, inżynier inżynierii środowiska, absolwentka Technikum Chemicznego, Politechniki Warszawskiej, ukończone studia podyplomowe na wydziale Prawa i administracji UAM w Poznaniu, studia podyplomowe – Zarządzanie BHP – Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań, posiada I stopień specjalizacji z higieny i epidemiologii, specjalizująca się w szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami, przemysłu wydobywczego, prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego i administracyjnego. Posiada staż pracy w organach administracji państwowej, zarówno w dziedzinie badań w zakresie nadzoru zanieczyszczeń gleby, powietrza jak i wody, nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, sporządzania opiniowania dokumentacji projektowej w branży zajmującej się gospodarką odpadami. 

Współpracuje z firmami w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, procesów przetwarzania odpadów i ich wykorzystania, sporządza dokumentację w tym zakresie. Jest autorką zgłoszeń patentowych trzech wynalazków dla potrzeb firm. Prowadzi również zagadnienia związane z innymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi dla firm w zakresie prawa budowlanego i ochrony środowiska, bhp. Sporządza również wszelkie dokumentacje związane z procesem inwestycyjnym, w tym m.in. oceny oddziaływania na środowisko, a także związane z programami gospodarki niskoemisyjnej. Przeprowadzała liczne szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, w tym przeprowadziła szkolenia związane z tematyką Ochrony Środowiska i gospodarki niskoemisyjnej w świetle projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Szkolenie archiwalne