Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Nasze szkolenie z dostępności cyfrowej i architektonicznej ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia audytu dostępności w obszarze cyfrowym i architektonicznym.
Uczestnicy nauczą się, jak wdrożyć standard WCAG 2.1, zapewniający dostępność cyfrową, a także otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej. Program szkolenia obejmuje również zagadnienia dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej, w tym uniwersalnego projektowania i dostosowywania budynków do wymogów dostępności.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Szkolenie audytora dostępności cyfrowej i architektonicznej ma na celu:

 1. Rozwinięcie umiejętności przeprowadzania audytów dostępności,
 2. Poznanie standardu WCAG 2.1,
 3. Zdobycie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania i przeprowadzania audytu dostępności,
 4. Zapoznanie się z zasadami uniwersalnego projektowania oraz dostosowywania budynków do wymogów dostępności.

Adresaci szkolenia z dostępności cyfrowej i architektonicznej:

 • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
 • Koordynatorzy ds. dostępności;
 • Audytorzy ds. dostępności.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Standard WCAG 2.1 
  • Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej
  • Wytyczne według standardu WCAG 2.1
  • Jak wdrożyć standard WCAG 2.1
  • Strona zgodna z WCAG 2.1
  • 78 kryteriów sukcesu
 2. Audyt dostępności cyfrowej – od czego zacząć? 
  • Jak przygotować się do audytu?
  • Na co zwrócić uwagę?
  • Pułapki które mogą się pojawić
 3. Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej 
  • Dostępne narzędzia
  • Metodologia
  • Automatyzacja
  • Na co zwracać uwagę, czyli o czcionkach, kontrastach, szablonach, tabelach słów kilka
  • Prosty język
  • Napisy rozszerzone
 4. Raport z audytu 
  • W jaki sposób przygotować raport?
  • Co powinno znaleźć się w raporcie?
  • Kwestia rekomendacji.
 5. Dostępność informacyjno- komunikacyjna 
  • Na co należy zwrócić uwagę?
  • Środki techniczne poprawiające dostępność informacyjno – komunikacyjną
  • Środki organizacyjne poprawiające dostępność informacyjno – komunikacyjną
  • Jak zbadać dostępność informacyjno – komunikacyjną
  • Teoria a praktyka
 6. Dostępność architektoniczna 
  • Jak uniwersalnie projektować?
  • Jak dostosować budynek do wymogów dostępności?
  • Szacowanie kosztów i wypracowanie rozwiązań
  • Racjonalne środki – racjonalne argumentowanie
  • Jak sprawdzić, czy budynek spełnia wymogi?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne