Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Tworzywa sztuczne – nowe regulacje od 2023 roku

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Nowe opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, obowiązek rejestracji w BDO, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości oraz nakaz oznakowania i zakaz wprowadzania do obrotu wybranych produktów

Nowe regulacje w zakresie tworzyw sztucznych wprowadzają:

 • opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • obowiązek rejestracji w BDO,
 • obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości oraz nakaz oznakowania i zakaz wprowadzania do obrotu wybranych produktów

Podczas szkolenia Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat nowych regulacji w tym zakresie do zastosowania w praktyce.

Adresaci szkolenia z nowych regulacji dot. tworzyw sztucznych:

 • Firmy zajmujące się zadaniami związanymi z gospodarowaniem tworzywami sztucznymi.
 • Firmy i jednostki zajmujące się gospodarowaniem odpadami.
 • Wytwarzający odpady w wyniku produkcji, warsztaty, producenci itp.
 • Zbierający jak i przetwarzający odpady.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Zakres obowiązków:
  • Kto podlega pod przepisy ustawy;
  • Kiedy wejdą w życie przepisy ustawy i jakie są okresy przejściowe dla zakazów czy obowiązku rejestracji w Rejestrze BDO;
  • Które produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostały objęte zakazami, a które nowymi opłatami;
  • Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych- definicja, przykłady, wyłączenia;
  • Nowe definicje wprowadzenia do obrotu, udostępnienia na rynku, autoryzowanych przedstawicieli dla przedsiębiorców zagranicznych;
  • Oznakowanie produktów np. wyrobów tytoniowych, kubków na napoje, chusteczek nawilżanych, podpasek higienicznych,
  • Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów.
 2. Rejestr BDO:
  • Kolejne grupy przedsiębiorców włączonych do obowiązku rejestracji w Rejestrze BDO:
   • wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, 
   • prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego,
   • jednostki gastronomiczne oferujące klientom te produkty czy opakowania posiłków jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, 
   • wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.
  • Najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach.
 3. Ewidencja produktów i opakowań oraz sprawozdawczość w bazie BDO:
  • Ilościowa i masowa ewidencja wprowadzanych do obrotu produktów jednorazowego użytku z
   tworzyw sztucznych, obowiązek prowadzenia od 24 maja br.,
  • Ilościowa ewidencja oferowanych opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub posiłków w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych dla jednostek handlu detalicznego, hurtowego i jednostek gastronomicznych, po raz pierwszy za rok 2023 elektroniczna sprawozdawczość o produktach i opakowaniach w bazie BDO - od 24 maja br.
  • Zakres sprawozdania, zakres danych, informacje o opłatach, o rodzaju prowadzonej działalności, możliwości wykonywania korekt sprawozdań, terminy sprawozdawcze, naliczanie opłat.
 4. Nowe opłaty
 5. Zakaz wprowadzania do obrotu i sprzedaży
 6. Panel Dyskusyjny- problemy, pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Larysa Bogdan-Zasikowska

Z wykształcenia, technik chemik, inżynier inżynierii środowiska, absolwentka Technikum Chemicznego, Politechniki Warszawskiej, ukończone studia podyplomowe na wydziale Prawa i administracji UAM w Poznaniu, studia podyplomowe – Zarządzanie BHP – Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań, posiada I stopień specjalizacji z higieny i epidemiologii, specjalizująca się w szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami, przemysłu wydobywczego, prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego i administracyjnego. Posiada staż pracy w organach administracji państwowej, zarówno w dziedzinie badań w zakresie nadzoru zanieczyszczeń gleby, powietrza jak i wody, nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, sporządzania opiniowania dokumentacji projektowej w branży zajmującej się gospodarką odpadami. 

Współpracuje z firmami w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, procesów przetwarzania odpadów i ich wykorzystania, sporządza dokumentację w tym zakresie. Jest autorką zgłoszeń patentowych trzech wynalazków dla potrzeb firm. Prowadzi również zagadnienia związane z innymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi dla firm w zakresie prawa budowlanego i ochrony środowiska, bhp. Sporządza również wszelkie dokumentacje związane z procesem inwestycyjnym, w tym m.in. oceny oddziaływania na środowisko, a także związane z programami gospodarki niskoemisyjnej. Przeprowadzała liczne szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, w tym przeprowadziła szkolenia związane z tematyką Ochrony Środowiska i gospodarki niskoemisyjnej w świetle projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Szkolenie archiwalne