Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Umowy cywilnoprawne w praktyce. Rozliczanie, zgłaszanie do ubezpieczeń, ustalanie składek po 1 lipca 2022 r.

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Celem szkolenia 

jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Zagadnienie szkolenia jest skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych, do osób, które uznają potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumieją istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Efektem kształcenia

na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Aby uczestniczyć w kursie wystarczy:

 • komputer stacjonarny/laptop/notebook
 • stały dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa (np. Google Chrome)

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Umowa zlecenia, umowa o dzieło – ogólne zasady.
 2. Swoboda kształtowania treści umów cywilnoprawnych.
 3. Minimalna stawka wynagrodzenia z umowy zlecenia.
 4. Ogólne zasady dotyczące podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń.
 5. Umowa cywilnoprawna wykonywana przez ucznia lub studenta.
 6. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą.
 7. Umowy cywilnoprawne z obcym pracownikiem.
 8. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych.
 9. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 10. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
 11. Ustalenie składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy.
 12. Ustalenie składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 13. Zasady poboru podatku dochodowego od umów cywilnych.
 14. Ćwiczenia – naliczanie umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.
 15. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku umów cywilnoprawnych.
 16. Kontrakty menedżerskie- zasady oskładkowania i opodatkowania.
 17. Rada Nadzorcza – zasady oskładkowania i opodatkowania.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Danuta Sowa

Specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach w dużych jednostkach, dobra znajomość zagadnień ZUS. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń w dużych jednostkach szkoleniowych. Szkoleniowiec o wysokim stopniu komunikatywności, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń. Od 2011 r. współpracuje w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu ZUS i płac w Stowarzyszeniach Księgowych w Polsce w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olkuszu, Rzeszowie, Tarnowie. Od 2019 r. własna działalność gospodarcza w zakresie szkoleń i obsługi płacowej firm.

Szkolenie archiwalne