Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Jak go wprowadzić i zmniejszyć ilość zdarzeń niepożądanych w podmiocie leczniczym?

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Do 30 czerwca 2024 r. wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązane są do stworzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w celu zmniejszenia ilości zdarzeń niepożądanych w placówce.

Szkolenie ma na celu przygotowanie placówek medycznych do wprowadzenia i efektywnego zarządzania wewnętrznym systemem jakości i bezpieczeństwa
Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę na temat ustawowych wymagań oraz najlepszych praktyk, które pomogą minimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Szkolenie gwarantuje zapoznanie z najnowszymi zmianami prawnymi oraz regulacje dotyczące jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
Podczas szkolenia zostaną omówione metody wdrażania odpowiednich procedur oraz odpowiedzialności wynikające z zarządzania takimi systemami. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować swoje placówki do efektywnego reagowania na zdarzenia niepożądane i odpowiedniego zarządzania kryzysowego.

Prawidłowa realizacja obowiązku wdrożenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem może znacząco przyczynić się do:

 • poprawy jakości świadczonych usług medycznych;
 • polepszenia bezpieczeństwa zarówno pacjenta jak i pracownika;
 • obniżenia kosztów prowadzonej działalności.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem:

 1. Znajomość przepisów prawnych- uczestnicy zdobędą wiedzę na temat aktualnych przepisów dotyczących jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów.

 2. Umiejętność identyfikacji i analizy zdarzeń niepożądanych- zrozumienie, co to są zdarzenia niepożądane, ich rodzaje i przyczyny.

 3. Tworzenie wewnętrznego systemu zarządzania- nauczenie się, jak prawidłowo projektować i wdrażać systemy zarządzania jakością w placówkach medycznych.

 4. Analiza przyczynowa zdarzeń niepożądanych- zdobycie umiejętności przeprowadzania skutecznej analizy przyczyn źródłowych.

 5. Przygotowanie do nowych obowiązków- wyposażenie uczestników w narzędzia potrzebne do spełnienia nowych wymagań ustawowych i zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy placówek medycznych

 • Kierownicy i pracownicy działów jakości

 • Personel medyczny- lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni, którzy uczestniczą w procesach zapewnienia jakości i bezpieczeństwa opieki,

 • Pracownicy i właściciele biur rachunkowych- osoby odpowiedzialne za dokumentację i sprawozdawczość w zakresie jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej,

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Korzyści wynikające z wdrażania systemów zarządzania jakością i monitorowania zdarzeń niepożądanych.
 2. Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
 3. System jakości w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 4. Czym są zdarzenia niepożądane? Definicja.
 5. Zdarzenia niepożądane a inne pokrewne pojęcia.
 6. Zdarzenia niepożądane- przykłady, rodzaje, przyczyny
 7. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Jak powinien wyglądać prawidłowo funkcjonujący system w danym podmiocie?
 8. Obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
 9. Zadania kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 10. Kwalifikacja zdarzeń niepożądanych na podstawie oceny stopnia ciężkości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia.
 11. Co oznacza analiza przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych? Jakie są jej etapy?
 12. Jak przygotować podmiot leczniczy do nowych obowiązków?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Monika Kwiatkowska

Doktor nauk prawych, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in.  w ramach świadczenia pomocy prawnej w administracji publicznej. 
Prowadzi szkolenia dla pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego oraz administracji publicznej.
Autorka kilkuset publikacji, w tym monografii z zakresu tematyki jakości w ochronie zdrowia: Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej, komentarzy praktycznych  i odpowiedzi, m.in. z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego.
Certyfikowany mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Szkolenie archiwalne