Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Zagadnienia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych - PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Celem szkolenia 

jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Zagadnienie szkolenia jest skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych, do osób, które uznają potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumieją istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Aby uczestniczyć w kursie wystarczy:

 • komputer stacjonarny/laptop/notebook
 • stały dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa (np. Google Chrome)

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

1. Podstawy prawne

2. Ustawa o rehabilitacji

3. Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą

 • wliczenie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracownika z ustalonym prawem do renty

4. Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych                                                                                                            

 • stopnie niepełnosprawności
 • orzeczenia wydane przed 1 stycznia 1998 r.
 • kody przyczyny niepełnosprawności
 • schorzenia szczególne

5. Udokumentowanie schorzenia szczególnego orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS

6. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej:

 • ograniczenia w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej,
 • stosowanie 6-dniowego tygodnia pracy wobec pracownika niepełnosprawnego,
 • polecenie dłuższej pracy pracownikowi legitymującemu się niepełnosprawnością,
 • organizacja pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu,
 • dopuszczalność pracy nadliczbowej pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym,
 • czas pracy osoby niepełnosprawnej w razie przedłożenia po przerwie kolejnego orzeczenia.

7. Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego:

 • ustalenie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności
 • prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego
 • prawo do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności w razie zmiany etatu
 • wymiary urlopów kodeksowego i z tytułu niepełnosprawności pracownika niepełnoetatowego
 • wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku
 • urlop pracownika po przerwie w legitymowaniu się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

8.Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

9. Wykazanie tzw. efektu zachęty na nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych

 • kiedy nie należy ustalać efektu zachęty?
 • efekt zachęty według metody ilościowej
 • efekt zachęty według metody jakościowej

10. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

11. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

12. Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

13. Dofinansowania

 • na kogo przysługuje dofinansowanie
 • dofinansowanie na pracownika, który w trakcie zatrudnienia uzyskał status osoby niepełnosprawnej
 • dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika wypłaconego już po rozwiązaniu umowy o pracę

14. Podmioty, które mogą ubiegać się o

 • wstrzymanie/wyłączenie z dofinansowania

15. Dokumenty przesyłane do PFRON w celu uzyskania miesięcznego dofinansowania

16. Termin dokonywania wpłaty

 • obniżenie wpłaty

17. Dofinansowanie do e osób niepełnosprawnych po zmianach

18. Kontrola PFRON

19. Zwrot/wstrzymania dofinansowania

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Danuta Sowa

Specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach w dużych jednostkach, dobra znajomość zagadnień ZUS. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń w dużych jednostkach szkoleniowych. Szkoleniowiec o wysokim stopniu komunikatywności, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń. Od 2011 r. współpracuje w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu ZUS i płac w Stowarzyszeniach Księgowych w Polsce w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olkuszu, Rzeszowie, Tarnowie. Od 2019 r. własna działalność gospodarcza w zakresie szkoleń i obsługi płacowej firm.

Szkolenie archiwalne