Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł realizowane przez jednostki oświatowe

Szkolenie online

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie obejmuje tematykę:  

Udzielania zamówień publicznych do wartości 130 000 zł finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych. W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe tematy dotyczące agregacji zamówień, ich szacowania a także procedur udzielania zamówień pozaustawowych, rejestr umów czy też sprawozdania rocznego. 

 

Adresaci:

Zamawiający/udzielający zamówień publicznych wyłączonych z uwagi na wartość ze stosowania przepisów ustawy Pzp.  

 

Cel:

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania zamówień wyłączonych z przepisów ustawy Pzp, szczególnie umiejętność agregowania zamówień oraz ich szacowania.

 

Korzyści: 

Racjonalne wydatkowanie środków publicznych, brak zarzutów niegospodarności w przypadku prowadzonych kontroli oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Zamówienia do 130 000 zł to też zamówienia publiczne
 2. Podstawy prawne udzielania zamówień o  wartości podprogowej 
  - Ustawa prawo zamówień publicznych
  - Ustawa Kodeks Cywilny
 3. Zasada efektywności wydatku publicznego
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Szacowanie wartości  zamówienia – zasady i skutki nieprawidłowego szacowania
 6. Agregacja zamówień podprogowych
 7. Zamówienia planowane oraz zamówienia nieplanowane
 8. Regulamin wewnętrzny jako narzędzie udzielania zamówień podprogowych
 9. Forma oferty, forma upublicznienie zapytania ofertowego, termin związania ofertą
 10. Udzielanie zamówień dofinansowanych  z środków unijnych o wartości poniżej 130 000 zł
  - Zasada konkurencyjności dla perspektywy 2021- 2027
  - Przygotowanie i prowadzenie postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 11. Umowa o zamówienie publiczne :
  - Forma ustna
  - Forma dokumentowa
  - Forma pisemna
 12. Rejestr umów oraz wymogi informacyjne z nim związane
 13. Sprawozdanie roczne a zamówienia do 130 000 zł – jakie zamówienia należy wprowadzić do sprawozdania.
 14. Zamówienia podprogowe a dyscyplina finansów publicznych. 

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Andrzej Łukaszewicz

Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych w tym obsługą podmiotów publicznych i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpraca autorska z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka (Portal ZP), specjalistycznym dwumiesięcznikiem branżowym „Zamawiający” Must Read Media.
Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Na stałe współpracuje z Platformą zakupową OpenNexus, PortalemZP, Wielkopolską Grupą Prawniczą, także of cousel Kancelarii Jarzyński Brzeziński Partners.
Szkoleniowiec i prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zamówień Publicznych https://stowarzyszenie-pzp.pl/.

Szkolenie archiwalne