Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych powyżej 130 000 złotych netto. Dokumentowanie i nowe obowiązki w praktyce

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Aby uczestniczyć w kursie wystarczy:

 • komputer stacjonarny/laptop/notebook
 • stały dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa (np. Google Chrome).

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

REALIZACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Definicja zamówienia publicznego, wartości progowe.
 2. Praktyczne aspekty nieprawidłowości i kontroli zamówień publicznych - omówienie zagadnienia nieprawidłowości (indywidualne, systemowe, nadużycia finansowe).
 3. Analiza najczęściej występujących nieprawidłowości.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw lub usług, robót budowlanych.
 2. Przedmiot zamówienia równoważny.

 

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku zamówień mieszanych.
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku dostaw i usług.
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia.
 4. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówień w częściach lub dopuszczeniu składania ofert częściowych.

 

TRYBY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – PROCEDURA

 1. Tryby stosowane w zamówieniach krajowych:
  a. Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji, z przeprowadzeniem negocjacji).
  b. Partnerstwo innowacyjne.
  c. Negocjacje bez ogłoszenia.
  d. Zamówienie z wolnej ręki.
  e. Usługi społeczne.
 2. Wyłączenia stosowania ustawy PZP.
 3. Składanie i otwarcie ofert.
 4. Badanie i ocena złożonych ofert:
  a. Podstawy odrzucenia oferty.
  b. Wyjaśnienia i poprawy omyłek.
  c. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 6. Zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie postępowania.

 

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Forma umowy i okres jej obowiązywania.
 2. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy.
 3. Zakazane postanowienia umowne.
 4. Obligatoryjne elementy treści umowy.
 5. Raport z realizacji zamówienia.
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 7. Podwykonawstwo.
 8. Dopuszczalność wprowadzania zmian do zawartej umowy
 9. Specyfika umów ramowych.
  Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne oraz zasady i możliwości dokonywania zmian zawartych umów.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy).
 

Szkolenie archiwalne