Zamów szkolenie zamknięte dla swojej placówki!

Sprawdź nasze propozycje szkoleń zamkniętych lub uzupełnij formularz i opisz szkolenie, którego potrzebujesz.

Zarządzanie kryzysem w organizacji: przeciwdziałanie, komunikacja medialna, działania naprawcze

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
10.06.2024
Godzina

09:00 - 15:00 (6h)

Trener

Michał Zagłoba

Cena
529 zł

Głównym celem szkolenia jest nauczenie uczestników zasad, które rządzą sytuacjami kryzysowymi, a także komunikacji ze środkami masowego przekazu. Uczestnicy dowiedzą się też i przećwiczą postępowanie organizacji w fazie przyjęcia, rozwiązywania sytuacji kryzysowej oraz podjęcia działań naprawczych po jej zakończeniu. Dowiedzą się, jak zminimalizować ryzyko powstania sytuacji kryzysowych w organizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się korzystania z konkretnych schematów i narzędzi prowadzenia komunikacji z mediami,
 • przećwiczą prowadzenie konferencji prasowej, udzielanie prasie odpowiedzi na żywo, redagowanie oświadczeń,
 • poznają zasady prowadzenia asertywnej komunikacji,
 • nauczą się wybranych metod rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
 • poprawą komunikację interpersonalną w organizacji,
 • poznają techniki radzenia sobie z emocjami i stresem towarzyszącym sytuacjom kryzysowym,
 • nauczą się budowania skutecznych strategii zarządzania kryzysem.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z zarządzania kryzysowego:

 1. Poznanie silnych i słabszych stron instytucji w kontekście wystąpienia zagrożeń kryzysowych,
 2. Skuteczne zarządzanie kryzysowe zespołami pracowniczymi,
 3. Większe zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników za relacje interpersonalne,
 4. Umiejętne stosowanie metod radzenia sobie ze stresem i tremą,
 5. Prowadzenie skutecznej komunikacji z mediami,
 6. Budowanie skutecznych strategii zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
 7. Budowanie skutecznych strategii minimalizowania ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych w organizacji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku, pracowników wszystkich szczebli organizacji: firm, urzędów, j.s.t., ze szczególnym uwzględnieniem kadry menedżerskiej oraz pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i komunikację zewnętrzną organizacji.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Sytuacje kryzysowe. Przyczyny powstawania, gotowość organizacji na kryzys.
  • Czym jest sytuacja kryzysowa? Genezy powstawania sytuacji kryzysowych.
  • Case studies- omówienie najczęstszych przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych.
  • Omówienie cyklu i faz rozwoju sytuacji kryzysowych.
  • Przygotowanie organizacji i zespołu na wydarzenia kryzysowe.
  • Psychologia komunikacji, psychologia konfliktu.
  • Zachowania i postawy organizacji w sytuacji kryzysu, co dają a czego pozbawiają.
  • Błędy kardynalne popełniane przy zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Omówienie konkretnych przykładów, opartych o doświadczenie zawodowe prowadzącego,
 2. Dobrze prowadzona komunikacja medialna w sytuacji kryzysowej
  • Rodzaje mediów a sposób przekazu informacji.
  • Techņiczne aspekty wywiadu telewizyjnego,radiowego i prasowego.
  • Współpraca z dziennikarzami.
  • Przygotowanie, opublikowanie i wygłoszenie wystąpienia publicznego.
  • Sprawdzone przepisy na wystąpienia medialne w sytuacjach kryzysowych.
  • Triki dziennikarskie oraz triki rzeczników prasowych, jak postępować w trudnych sytuacjach?
  • Potęga odpowiednich słów. Jak działają na nas konkretne zwroty. Techniki szermierki medialnej.
  • Tworzenie i dystrybucja komunikatów prasowych. Jak napisać dobrą informację prasową.
  • Sposoby panowania nad informacją.
  • Manipulacja i skuteczna obrona przed nią.
 3. Jak przyjąć, przejść i zakończyć kryzys w organizacji
  • Reakcja na kryzys. Kluczowe decyzje.
  • Wewnętrzne i zewnętrzne kanały komunikacyjne w kryzysie.
  • Powołanie sztabu kryzysowego, zadania, kompetencje, zarządzanie. Rola poszczególnych członków organizacji w sytuacji kryzysowej.
  • Strategia oraz plan A B i C.
  • Stres i trema, jak trzymać nerwy na wodzy.
  • Sposoby przejścia przez sytuację kryzysową.
  • 7 skutecznych narzędzi w zarządzaniu kryzysem.
  • Komunikacja i kontakt z zespołem, środkami masowego przekazu, interesariuszami, klientami.
  • Najważniejsze aspekty przekazywania komunikatów w kryzysie.
  • Case studies- analiza przykładowych sytuacji kryzysowych.
  • Wzmocnienie organizacji po kryzysie, działania naprawcze i maksymalizacja zysków.
  • Sesja pytań i odpowiedzi

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Michał Zagłoba

Trener biznesu i szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie komunikacji, public relations i wystąpień publicznych, związany z branżą medialną od 2007 roku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Major Służby Więziennej w st. spoczynku, obecnie prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą.
W latach 2007-2022 specjalista/rzecznik prasowy w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku. Odpowiedzialny za zbudowanie od podstaw pozytywnego wizerunku Służby Więziennej regionu północno-wschodniego.  Współpracował przy produkcjach filmowych dla BBC,TVP,TVN, Polsat, TTV.
Współtworzył i prowadził kampanie reklamowe, rekrutacyjne, a także samorządowe kampanie wyborcze. Odpowiedzialny za prace nad strategią wyborczą oraz publicznym wizerunkiem kandydatów.
Od 2011 roku szkoli różne grupy zawodowe, między innymi w zakresie public relations, wystąpień publicznych, komunikacji, autoprezentacji, zarządzania zespołami, rekrutacji, erystyki, marketingu internetowego, psychologii zachowań konsumenckich czy metod wpływu społecznego.