Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Inwentaryzacja 2022 - Aktualne i praktyczne wytyczne poprawnego rozliczenia rocznego

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie oraz z inwentaryzacją majątku jednostki w drodze spisu z natury, potwierdzenia salda, weryfikacji danych z ksiąg.

 1. Samodzielni i główni księgowi,
 2. Pracownicy biur rachunkowych,
 3. Pracownicy zajmujący się inwentaryzacją,
 4. Członkowie Komisji inwentaryzacyjnej i członkowie zespołów spisowych.

 

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom szkolenia zasad przeprowadzania inwentaryzacji w drodze spisu z natury, potwierdzenia salda.

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty rachunkowe i podatkowe wykorzystywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce. Trwały majątek jednostki to stabilna baza działalności gospodarczej firmy, dlatego praktyczna i aktualna wiedza w tej dziedzinie jest niezbędnym elementem do podejmowania prawidłowych decyzji księgowych i zarządczych.

 

Korzyści dla uczestników:

 1. Zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu inwentaryzacji,
 2. Poznanie praktycznych zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w zależności od metody inwentaryzacji,
 3. Zapoznanie się z dokumentami inwentaryzacyjnymi,
 4. Uzyskanie wiedzy, co do rozliczania różnić inwentaryzacyjnych

 

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

1. Podstawy prawne i ogólne zasady inwentaryzacji:
a) podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji,
b) pojęcie i cel inwentaryzacji,
c) odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
d) możliwość odstąpienia od inwentaryzacji,
e) udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji.
 

2. Usługowe przeprowadzenie inwentaryzacji (outsourcing):
a) umowa z podmiotem zewnętrznym,
b) dokumentacja,
c) ograniczenia.
 

3. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji:
a) obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji,
b) ruch składników w czasie trwania spisu z natury,
c) zasady inwentaryzacji stosowane w praktyce,
d) częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
e) najczęściej występujące błędy przed i w czasie inwentaryzacji.
 

4. Metody inwentaryzacji:
a) spis z natury,
b) inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald,
c) weryfikacja poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
 

5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) rozliczenie bilansowe,
b) niedobory towarów – skutki w VAT,
c) skutki w podatku dochodowym rozliczenia niedoborów i nadwyżek,
d) obciążenie pracownika wartością towarów w cenie sprzedaży brutto,
e) kompensata nadwyżki i niedoboru towaru,
f) ostateczny termin ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji.
 

6. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a) instrukcja inwentaryzacyjna,
b) błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych,
c) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
d) arkusz spisu z natury,
e) protokół inwentaryzacji kasy,
f) potwierdzenie salda należności,
g) oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie,
h) protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
i) sprawozdanie z kontroli spisu z natury,
j) archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych.
 

7. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) zasady inwentaryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
b) metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji,
c) wycena spisanych środków trwałych,
d) środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji,
e) środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę,
f) procedury inwentaryzacyjne środków trwałych w budowie,
g) termin inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym,
h) inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich

Szkolenie archiwalne