Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Zasiłek chorobowy od A do Z– kompendium wiedzy

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Prawo, okres i wysokość zasiłku z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Z tytułu niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy, ale prawo to przysługuje osobie ubezpieczonej i po spełnieniu dodatkowych warunków takich, jak chociażby upływ okresu wyczekiwania
Aby właściwie ustalić prawo do zasiłku, a następnie wysokość tego zasiłku, konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu: 

 • sposobu liczenia okresu wyczekiwania w zależności od charakteru ubezpieczenia chorobowego,
 • sposobu liczenia 33 lub 14 dni prawa do wynagrodzenia chorobowego.

Dużą trudność sprawia obecnie nowy, bardziej rygorystyczny sposób otwierania nowych okresów zasiłkowych, a na końcu jest najtrudniejszy etap, czyli ustalanie podstawy wymiaru zasiłku, a trudność uzależniona jest od regulaminu i zasad wynagrodzenia u danego pracodawcy. Do tego dochodzącą jeszcze okoliczności zmiany wynagrodzenia, zmiany wymiaru czasu pracy i tzw. składniki utracone. 
Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z zasiłku chorobowego:

 1. Zrozumienie kompleksowych zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego.
 2. Nauka właściwego liczenia okresu wyczekiwania i długości wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
 3. Zdobycie umiejętności ustalania podstawy wymiaru zasiłku w różnych sytuacjach zatrudnienia.
 4. Poznanie nowych zasad otwierania okresów zasiłkowych i radzenia sobie z uchybieniami.
 5. Umiejętność rozliczania świadczeń z uwzględnieniem aktualnych przepisów i orzecznictwa.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:
  • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy;
  • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni oraz sposób liczenia tego okresu przy jednym pracodawcy, po zmianie pracodawcy w trakcie roku i przy dwóch jednoczesnych pracodawcach oraz pracy dodatkowej;
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego.
 2. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne:
  • sytuacje, gdy zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania;
  • sposób liczenia okresu wyczekiwania z wykorzystaniem poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego.
 3. Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego:
  • długość okresu zasiłkowego;
  • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego;
  • wyczerpanie okresu zasiłkowego;
  • sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego;
  • najczęstsze błędy popełniane przy liczeniu okresu zasiłkowego.
 4. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:
  • okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru;
  • zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego;
  • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku;
  • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku;
  • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia;
  • składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej;
  • zmiany wymiaru czasu pracy a zasad naliczania podstawy zasiłkowej;
  • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dariusz Suchorowski

Wieloletni praktyk zajmujący się rozstrzyganiem obowiązku ubezpieczeń społecznych i ustalaniem podstawy wymiaru składek. Zagadnienia te sprawdzał i weryfikował jako inspektor kontroli ZUS, następnie jako wicedyrektor w jednym z Oddziałów ZUS. 
Był również członkiem komisji egzaminacyjnej na stanowisko inspektora kontroli. 
Od kilku lat jest trenerem i wykładowcą na wyższych uczelniach oraz w firmach szkoleniowych.

Szkolenie archiwalne