Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Zestaw szkoleń muzycznych oraz integracyjnych dla oświaty

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Nr 1 Metoda Carla Orffa - zajęcia z instrumentami perkusyjnymi dla dzieci młodszych i starszych

Opis szkolenia:

Szkolenie opiera się na poznaniu i nabyciu umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion na zajęciach w przedszkolu i w szkole. Gra na instrumentach zawsze wzbudza w dzieciach wielki entuzjazm i sprawia im radość. Na
szkoleniu dowiemy się, jak poprzez grę i śpiew możemy rozwinąć u uczniów muzykalność, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą, a także jak za pomocą zabaw i ćwiczeń przy muzyce kształcić ich refleks, koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • poznanie założeń metody Carla Orffa
 • poznanie ciekawostek na temat poszczególnych instrumentów
 • poznanie zabaw i ćwiczeń przy użyciu instrumentów perkusyjnych
 • nauka instrumentowania piosenek i utworów muzycznych
 • nauka prostych układów ruchowych, które można połączyć z grą na instrumentach
 • poznanie ciekawych piosenek i ich opracowań na instrumentach perkusyjnych, które znakomicie będą się nadawać na uroczystości szkolne i przedszkolne, a także wspomogą przygotowanie zajęć tematycznych
 • poznanie ćwiczeń z zakresu body percussion
 • zdobycie praktycznej wiedzy zarówno poprzez uczestniczenie w proponowanych formach uczenia piosenek i zabaw jak i poprzez próby tworzenia własnych materiałów
 • zapoznanie z przystępną dla dzieci literaturą muzyczną

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń i zabaw prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • gotowe instrumentacje utworów
 • informacje teoretyczne
 • gotowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody Orffa
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem instrumentów
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych
 • obszerną bibliografię

 

Nr 2 Sztuka wyciszania dźwiękiem - muzyczne praktyki wyciszające w przedszkolu i szkole

Opis szkolenia:

Szkolenie pomoże nam odkryć, jak za pomocą muzyki wprowadzić spokój i koncentrację do przedszkola lub klasy szkolnej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać dźwięk, jako narzędzie do zmniejszenia poziomu stresu i napięcia u dzieci i młodzieży, kształtowania umiejętności emocjonalnej samoświadomości, wspierania koncentracji i poprawy wyników w nauce, a także kreowania spokojnego i harmonijnego otoczenia.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką, pragnący wzbogacić swój warsztat pracy.

Cele szkolenia:

 • poznanie różnych metod wyciszania w przedszkolu i w szkole
 • przybliżenie znaczenia muzyki jako narzędzia wpływającego na emocje, zachowanie i skoncentrowaną uwagę uczniów
 • przedstawienie praktycznych technik i ćwiczeń wykorzystujących muzykę do wprowadzenia spokoju i wyciszenia w grupie
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
 • poznanie muzycznych zabaw i gier wyciszających
 • zdobycie wiedzy, jak dobierać odpowiednie utwory muzyczne, które wspierają wyciszenie, relaksację i koncentrację
 • zapoznanie z wierszykami i piosenkami sprzyjającymi odprężaniu i relaksacji
 • poznanie zabaw i tańców sprzyjającym budowaniu pozytywnych relacji grupie

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń i zabaw prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • gotowe opracowania instrumentacji na instrumenty perkusyjne
 • opisy tańców i choreografii prezentowanych podczas szkolenia
 • listę utworów muzycznych, które możemy wykorzystać do relaksacji
 • wiadomości teoretyczne
 • bibliografię

 

Nr 3 Emisja głosu dziecka i nauczyciela. Gry i zabawy ze śpiewem.

Opis szkolenia:

Na szkoleniu poznamy zagadnienia z zakresu higieny głosu dziecka i nauczyciela, dowiemy się, jaki wpływ ma na dziecko śpiew i dlaczego jest tak ważny w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poznamy sposoby, jak dbać o głos i wspierać jego prawidłowy rozwój oraz jak zauważyć błędy emisyjne i jak im zapobiegać. Będą zabawy ze śpiewem i ruchem, ćwiczenia emisyjne i rozluźniające oraz sposoby jak zachęcić dzieci do śpiewu i ekspresji głosowej.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • poznanie ciekawych sposobów, aby zachęcić dzieci do śpiewu i aktywnego przeżywania muzyki
 • poznanie wartościowych piosenek zawierających elementy dźwiękonaśladowcze oraz ich opracowań ruchowych i tanecznych
 • poznanie ćwiczeń oddechowych, emisyjnych, dykcyjno-artykulacyjnych kształcących prawidłową postawę podczas śpiewu
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat budowy aparatu głosowego i specyfiki głosu dziecka, którą można wykorzystywać podczas zajęć
 • poznanie sposobów, jak dbać o higienę głosu podczas zajęć
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego oddechu podczas śpiewu
 • zdobycie wiedzy jak zapobiegać błędom emisyjnym u dzieci oraz jak wspierać u nich prawidłowy rozwój śpiewu i mowy
 • poznanie atrakcyjnych zabaw ze śpiewem na różne okazje
 • zapoznanie z wartościowym dziecięcym repertuarem wokalnym, który można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • praktyczne wskazówki jak dbać o głos
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • opisy ćwiczeń wokalnych
 • opisy zabaw prezentowanych na szkoleniu
 • wierszyki i opowiadania dykcyjne
 • informacje teoretyczne dotyczące budowy i działania aparatu głosowego
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych
 • obszerną bibliografię

 

Nr 4 Aktywne słuchanie muzyki - jak rozwinąć u dzieci różne rodzaje słuchu muzycznego?

Opis szkolenia:

Szkolenie opiera się na metodzie Batii Strauss, Carla Orffa oraz poznaniu autorskich ćwiczeń i zabaw przy muzyce. Uczestnicy mają okazję poznania sposobów, jak zachęcić dzieci do aktywnego przeżywania muzyki oraz jak w atrakcyjny i zabawowy sposób rozwinąć u nich
słuch muzyczny, koordynację wzrokowo – ruchową, słuchowo - ruchową, plastyczność ruchu i koncentrację uwagi.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką, pragnący wzbogacić swój warsztat pracy o nowe pomysły i zabawy muzyczne

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • poznanie rodzajów słuchu muzycznego
 • nauka ciekawych zabaw i ćwiczeń muzyczno – ruchowych
 • zapoznanie z metodą Batii Strauss i Carla Orffa
 • nauka prostych układów tanecznych i choreografii
 • poznanie sposobów rozwinięcia u dzieci plastyczności i koordynacji ruchowej
 • zapoznanie z literaturą muzyczną, którą można wykorzystywać podczas zajęć
 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja)

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń i tańców
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych
 • wiadomości teoretyczne
 • obszerną bibliografię

 

Nr 5 Muzyczne gry i zabawy integracyjne w grupie przedszkolnej i szkolnej

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć się organizować zabawy, które służą budowaniu relacji między dziećmi, rozwijaniu zaufania w grupie oraz wzajemnemu poznawaniu się i kształtowaniu lepszej komunikacji. Na szkoleniu zostały przedstawione pomysły na różnorodne aktywności muzyczne, m.in. zabawy i gry muzyczne, ćwiczenia na poznanie się, gry zespołowe czy tańce, które można wykorzystać podczas uroczystości szkolnych i przedszkolnych, a także w codziennej pracy.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką, pragnący wzbogacić swój warsztat pracy o nowe pomysły i zabawy muzyczne

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z zabawami umożliwiającymi wzajemne poznanie się
 • zapoznanie z zabawami integracyjnymi i generującymi pozytywne relacje w grupie i budującymi wzajemne zaufanie
 • poznanie tańców integracyjnych
 • nauka ciekawych piosenek i ich opracowań ruchowych
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o muzyczne gry, konkursy i zabawy zespołowych
 • poznanie sposobów na ciekawe wykorzystanie rekwizytów podczas zabaw i tańców
 • poznanie ćwiczeń z zakresu body percussion
 • poznanie atrakcyjnej dla dzieci literatury muzycznej, którą można wykorzystywać podczas zajęć

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych
 • obszerną bibliografię

 

Nr 6 Muzyczne zabawy integrujące uczniów polskich i ukraińskich

Opis szkolenia:

Szkolenie jest poświęcone zabawom, ćwiczeniom i aktywnościom muzycznym, które pomogą zintegrować klasę, w której znajdują się dzieci zarówno narodowości polskiej jak i ukraińskiej. Poznamy sposoby, w jaki sposób pomóc uczniom zbliżyć się do siebie poprzez poznawanie wzajemnej kultury – tańców, utworów muzycznych i piosenek obu narodów. Dowiemy się także, jak w sposób zabawowy zapoznać uczniów ukraińskich z podstawowymi słowami i zwrotami w języku polskim. Będą ćwiczenia muzyczno - ruchowe, tańce i piosenki obu krajów, a także gry i zabawy integracyjne.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką, pragnący wzbogacić swój warsztat pracy.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • poznanie zabaw integracyjnych, sprzyjających nawiązywaniu przyjacielskich więzi w grupie
 • poznanie ciekawych muzycznych zabaw, pomagających utrwalić podstawowe polskie słowa i zwroty
 • zapoznanie z tradycyjnymi tańcami ukraińskimi i polskimi
 • zapoznanie z ukraińską literaturą muzyczną, którą można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi
 • zdobycie wiedzy na temat ciekawych, nowatorskich ćwiczeń umuzykalniających do wykorzystania na różnych etapach nauczania
 • zapoznanie z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim, umożliwiającymi komunikację z uczniami z Ukrainy
 • poznanie ukraińskich tradycji i zwyczajów
 • poznanie prostych piosenek ukraińskich i ich polskich tłumaczeń

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń i tańców
 • tekst i nuty piosenek ukraińskich wraz z ich tłumaczeniami i podanym sposobem wymowy
 • nagrania linii melodycznej poznanych piosenek
 • słowniczek z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim, umożliwiającymi komunikację z uczniami z Ukrainy
 • wiadomości teoretyczne o zwyczajach i tradycjach Ukraińskich
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć

 

Nr 7 Zastosowanie muzyki klasycznej w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dziecka

Opis szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest wprowadzanie dzieci od najmłodszych lat w świat muzyki, szczególnie klasycznej i jaki ma ona wpływ na dziecko. Poznają sposoby, jak zaprezentować uczniom różnorodne utwory muzyczne i jak zachęcić ich do aktywnego przeżywania muzyki oraz jak można wykorzystać rekwizyty podczas zajęć i zabaw przy muzyce. Będą zabawy muzyczno-ruchowe, tworzenie interpretacji do utworów, improwizacje ruchem, instrumentacje utworów klasycznych z użyciem instrumentów perkusyjnych, ćwiczenia relaksująco – wyciszające, muzyczne przerywniki, a przede wszystkim sposoby na pobudzanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką, pragnący wzbogacić swój warsztat pracy o nowe pomysły i zabawy muzyczne.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • poznanie sposobów na wykorzystanie muzyki klasycznej w ćwiczeniach aktywizujących, wyciszająco – relaksujących, niwelujących zbędne napięcia mięśniowe, koordynacyjnych
 • zapoznanie z autorskimi ćwiczeniami umuzykalniającymi do wykorzystania na różnych etapach nauczania
 • zapoznanie z atrakcyjną dla dzieci literaturą z zakresu muzyki klasycznej, którą można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi
 • poznanie pomysłów na ciekawe wykorzystanie rekwizytów podczas tańców i zabaw muzycznych
 • poznanie ciekawych zabaw i ćwiczeń tanecznych
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o praktyczne sposoby rozwinięcia u dzieci plastyczności i koordynacji ruchowej
 • poznanie sposobów na tworzenie ciekawych układów choreograficznych do muzyki klasycznej
 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja itp.)

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów wykorzystanych do zabaw i ćwiczeń
 • nagrania podkładów muzycznych do tańców
 • nuty instrumentacji prezentowanych na szkoleniu
 • listę przystępnych i atrakcyjnych dla dzieci utworów muzyki klasycznej
 • praktyczne wskazówki do konstruowania i prowadzenia zajęć umuzykalniających
 • wiadomości teoretyczne
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych
 • obszerną bibliografię

 

Nr 8 Tańce i zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów, dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i pomysłów na rozwijanie zdolności motorycznych, artystycznych i muzycznych dzieci poprzez taniec i zabawę. Szkolenie opiera się poznaniu autorskich piosenek i ćwiczeń z wykorzystaniem rekwizytów, instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion, a także na nauce tańców, opracowań ruchowych i praktycznych ćwiczeń umuzykalniających, które można wykorzystywać podczas przygotowywania przedstawień w przedszkolu i w szkole oraz w codziennej pracy z uczniami.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o ciekawe pomysły na wykorzystanie rekwizytów w zabawach muzyczno-ruchowych i tańcach
 • zapoznanie z metodą Carla Orffa, poznanie zabaw opierających się na tej metodzie i opracowań na instrumenty perkusyjne,
 • poznanie przystępnej dla dzieci literatury muzycznej, którą można wykorzystywać podczas zajęć
 • poznanie nowatorskich zabaw muzyczno- ruchowych, które można wykorzystać podczas zajęć tematycznych
 • poznanie ćwiczeń z zakresu body percussion inspirowanych różnymi porami roku
 • nauka piosenek i opracowań ruchowych do nich z wykorzystaniem rekwizytów
 • poznanie gier i zabaw integracyjnych z rekwizytami
 • zapoznanie z podstawowymi terminami muzycznymi

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych
 • obszerną bibliografię

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

Nr 1 Metoda Carla Orffa - zajęcia z instrumentami perkusyjnymi dla dzieci młodszych i starszych

1. praktyczne informacje na temat metody Orffa
2. ćwiczenia uwrażliwiające na elementy muzyki, kształcące umiejętność  utrzymania stałego tempa i pulsu przez grupę
3. nauka piosenek wraz z tworzeniem instrumentacji do nich
4. instrumentacje utworów muzycznych wraz z interpretacjami ruchowymi do nich, do wykorzystania podczas przedstawień w przedszkolu i szkole
3. przydatne wskazówki do pracy z instrumentarium Orffa
5. pomysły na tworzenie instrumentów ,,domowymi sposobami”
6. ćwiczenia rytmiczno – głosowe, koordynujące dźwięk z ruchem, rytmizujące tekst
7. ćwiczenia z gestodźwiękami (body percussion)
8. nauka tworzenia własnych materiałów


 

Nr 2 Sztuka wyciszania dźwiękiem - muzyczne praktyki wyciszające w przedszkolu i szkole

1. Zabawy rozwijające umiejętność skupienia i utrzymania uwagi (ćwiczenia pamięciowe, koordynacyjne, stymulujące umiejętność hamowania i aktywowania, kształcące spostrzegawczość),
2. muzyczne masażyki,
3. ćwiczenia rozwijające sprawności manualne i ruchowe (gra na instrumentach, zabawy z rekwizytami itp.)
4. choreografie i tańce
5. zabawy umożliwiające wyrażanie emocji poprzez ruch (scenki muzyczne, improwizacje ruchem)
6. przykłady muzyki wyciszającej, relaksacyjnej i stymulującej
7. zabawy i ćwiczenia budujące pozytywne relacje i wzajemne zaufanie w grupie
8. ćwiczenia oddechowe, emisyjne i relaksacyjne.


 

Nr 3 Emisja głosu dziecka i nauczyciela. Gry i zabawy ze śpiewem.

1. Wiadomości na temat budowy aparatu głosowego dziecka oraz różnic między głosem dziecka, a głosem osoby dorosłej
2. Nauka prawidłowego oddechu wokalnego
3. Informacje na temat:
• jakie są najczęściej popełniane błędy przez dzieci w początkowym okresie nauki śpiewu, jak je rozpoznać
• jak zapobiegać błędom emisyjnym u dzieci
• jak wspierać rozwój głosowy dziecka
• jak zachęcić dzieci do śpiewu
• w jaki sposób udźwięcznić i wzmocnić głos
• wpływu pracy z głosem na różne aspekty rozwoju dziecka
4. Przystępne i ciekawe dla dzieci ćwiczenia dykcyjne emisyjne, fonacyjne i słuchowe
5. Rozgrzewki artykulacyjne, ćwiczenia sylabizowane z elementami rozrywkowo- zabawowymi
6. Wykorzystanie elementów metody Orffa w ćwiczeniach dykcyjno-artykulacyjnych:
- zabawy łączące słowo i dźwięk
- rytmizacje wierszy i piosenek
- zabawy kształtujące koordynację słuchowo – ruchową i refleks,
- ćwiczenia kształtujące pamięć muzyczną.
7. Ćwiczenia rozluźniająco - relaksujące, niwelujące niepotrzebne napięcia mięśni
8. Piosenki z opracowaniem ruchowym oraz możliwości ich wykorzystania w zabawach muzycznych
9. Atrakcyjne dla dzieci gry i zabawy połączone ze śpiewem


 

Nr 4 Aktywne słuchanie muzyki - jak rozwinąć u dzieci różne rodzaje słuchu muzycznego?

1. Rodzaje słuchu muzycznego
2. Zasady tworzenia zabaw muzyczno-ruchowych według metody Btii Strauss
3. Praktyczne wskazówki do tworzenia układów choreograficznych dla dzieci
2. Proste układy taneczne przydatne np. podczas przedstawień i występów dla rodziców
3. Nauka prostych instrumentacji z użyciem instrumentarium Orffa
4. Przystępna dla dzieci muzyka, którą można wykorzystywać na zajęciach umuzykalniających
5. Struktura zajęć umuzykalniających i praktyczne wskazówki do ich prowadzenia
6. Zabawy kształcące różne aspekty słuchu muzycznego
7. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), ćwiczące refleks i umiejętność koncentracji
8. Gry i zabawy muzyczno - ruchowe, pomagające w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej
9. Praktyczne wskazówki do tworzenia własnych materiałów


 

Nr 5 Muzyczne gry i zabawy integracyjne w grupie przedszkolnej i szkolnej

1. Muzyczne powitania
2. Muzyczne zabawy na poznawanie imion
3. Zabawy integracyjno-ruchowe
4. Tańce integracyjne
5. Gry interaktywne i konkursy muzyczne
6. Zabawy i tańce z rekwizytami
7. Piosenki z opracowaniem ruchowym oraz ich wykorzystanie w zabawach muzycznych
8. Ćwiczenia z wykorzystaniem gestodźwięków (body percussion)


 

Nr 6 Muzyczne zabawy integrujące uczniów polskich i ukraińskich

1. Muzyczne zabawy i ćwiczenia integrujące dzieci ukraińskie i polskie, pomagające nawiązać przyjazne relacje w grupie
2. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), ćwiczące refleks i umiejętność koncentracji, pomagające osobom z Ukrainy równocześnie zapoznać się ze słowami w języku polskim (poznanie nazw liczebników, kolorów, zwierząt, stron świata itd.)
3. Piosenki ukraińskie (dziecięce i młodzieżowe) z polskimi tłumaczeniami
4. Ludowe tańce ukraińskie i polskie
5. Proste słowa i zwroty w języku ukraińskim ułatwiające komunikację z dziećmi z Ukrainy podczas zajęć
6. Integracyjne zabawy muzyczno - ruchowe z użyciem rekwizytów
7. Ćwiczenia muzyczne, wykorzystujące elementy języka polskiego i ukraińskiego, umożliwiające przyswojenie sobie podstawowych słów i zwrotów w obu językach
8. Piosenki zawierające zarówno polskie jak i ukraińskie teksty, z opracowaniem ruchowym oraz ich wykorzystanie w zabawach muzycznych
9. Sposoby aktywnego przeżywania muzyki, z dodaniem gestów i prostych ilustracji utworów ruchem
10. Gry i zabawy muzyczne, interaktywne, ruchowe, pomagające otworzyć się na innych, przełamać nieśmiałość
11. Proste tańce integracyjne
12. Ukraińska literatura muzyczna, którą możemy wykorzystywać podczas zajęć umuzykalniających
13. Wiedza na temat ukraińskich zwyczajów i tradycji


 

Nr 7 Zastosowanie muzyki klasycznej w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dziecka

1. wiedza o wpływie muzyki klasycznej na różne aspekty rozwoju dziecka
2. zabawy ilustrujące budowę utworu
3. opowieści ruchowe (scenki) tworzone do muzyki
4. pomysły na swobodne improwizacje ruchem
5. zasady tworzenia układów choreograficznych dla dzieci
6. proste układy choreograficzne do utworów muzycznych i piosenek przydatne np. podczas organizacji przedstawień i występów w przedszkolu i w szkole
7. ciekawe pomysły na użycie rekwizytów podczas zabaw i tańców
8. przystępna i atrakcyjna dla dzieci muzyka klasyczna, którą można wykorzystywać na zajęciach z dziećmi
9. ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), kształtujące refleks i koncentrację
10. zabawy i gry muzyczno - ruchowe, pomagające w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej


 

Nr 8 Tańce i zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów, dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

1. Tematyczne zabawy przy muzyce (klasycznej, filmowej, ludowej, rozrywkowej) z wykorzystaniem rekwizytów
2. Tańce i układy ruchowe na różne okazje
3. Ćwiczenia głosowo– ruchowe, logorytmiczne, rytmizujące tekst
4. Piosenki z opracowaniem ruchowym wykorzystującym rekwizyty
5. Zabawy z instrumentami Orffa, instrumentowanie piosenek i utworów muzycznych
6. Ćwiczenia z gestodźwiękami (body percussion)
7. Gry muzyczne i zabawy integracyjne z wykorzystaniem rekwizytów
8. Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć z wykorzystsaniem rekwizytów

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Paulina Wójcik

Ekspertka w dziedzinie edukacji muzycznej z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Jej specjalizacja obejmuje szeroki zakres metod i technik, w tym zabawy umuzykalniające, metody Carla Orffa i Batii Straussa, a także wykorzystanie muzyki klasycznej w edukacji.

Pasja i Profesjonalizm
Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Obecnie prowadzi prace badawcze i jest w trakcie pisania przewodu doktorskiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest autorką książki "Nauczmy dzieci śpiewać" i licznych artykułów naukowych.

Różnorodność i Integracja
Dzięki biegłej znajomości języka ukraińskiego trenerka prowadzi szkolenia skierowane do dzieci-uchodźców z Ukrainy oraz programy integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich.

Doświadczenie i Referencje
Jej szkolenia cieszą się dużym uznaniem, co potwierdzają pozytywne opinie i współpraca z renomowanymi instytucjami takimi jak Narodowe Forum Muzyki czy ośrodki szkoleniowe Perfectus i Edukacja Interaktywna w Krakowie.

 

Szkolenie archiwalne