Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Zmiany w instrukcji kancelaryjnej i wykazie akt w związku z wprowadzeniem systemu mieszanego lub systemu klasy EZD

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Instrukcja Kancelaryjna i wykaz akt- wprowadzenie zmian

Szkolenie skupia się na przygotowaniu uczestników do efektywnego wprowadzenia i zarządzania nowymi systemami kancelaryjnymi w swoich organizacjach. 
Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat opracowywania normatywów kancelaryjno-archiwalnych oraz zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA) dostosowanych do wymagań nowoczesnych systemów zarządzania dokumentacją. 
Szkolenie obejmuje także praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia wyjątków w klasach JRWA, kontaktów z archiwum państwowym oraz etapów wprowadzania zmian

Dodatkowo kurs koncentruje się na zadaniach punktów kancelaryjnych, kierowników komórek organizacyjnych oraz osób prowadzących sprawy w kontekście systemu EZD, omawiając takie aspekty jak:

 • dekretacja,
 • rejestracja wpływów,
 • akceptacja projektów pism,
 • oraz obsługa składów informatycznych nośników danych. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dot. zmian w instrukcji kancelaryjnej i wykazie akt:

Celem szkolenia jest:

 1. Zdobycie wiedzy na temat sposobu przygotowania się do wprowadzenia systemu klasy EZD lub systemu mieszanego
 2. Zdobycie informacji, co należy zmienić w instrukcji kancelaryjnej i JRWA, aby się przygotować należycie do wdrożenia
 3. Omówienie dobrych praktyk i najczęściej występujących błędów w instrukcji kancelaryjnej i wykazie akt.

Adresaci szkolenia ze zmian w instrukcji kancelaryjnej i wykazie akt:

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników kancelarii i sekretariatów,
 • archiwistów zakładowych i pracowników składnic akt,
 • koordynatorów czynności kancelaryjnych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką zmian w związku z wprowadzeniem  systemu mieszanego lub systemu klasy EZD.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Instrukcja Kancelaryjna i JRWA- zmiany
  • Opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych pod kątem systemu mieszanego i systemu klasy EZD
  • Na co zwrócić szczególną uwagę opracowując normatywy?
  • Dostępne wzory – gdzie szukać?
  • Zmiany w JRWA – wyjątki w klasach JRWA
  • Zasady tworzenia wyjątków
  • Etapy wprowadzania zmian
  • Kontakt z archiwum państwowym
 2. Stan docelowy: Czynności kancelaryjne w systemie EZD
 3. Zadania punktów kancelaryjnych:
  • otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki
  • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
  • prowadzenie składu informatycznych nośników danych
  • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu informatycznych nośników danych
  • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego
 4. Zadania kierowników komórek organizacyjnych:
  • dekretacja pisma – wyjątki
  • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
  • dekretacja zastępcza
  • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
  • podpisanie pisma podpisem elektronicznym
  • podpisanie pisma podpisem odręcznym
 5. Zadania prowadzących sprawy:
  • zakładanie spraw
  • prowadzenie kompletnych akt sprawy
  • prowadzenie metryk spraw
  • sporządzanie projektów pism
  • dokonywanie akceptacji
 6. Korespondencja wewnętrzna
 7. Obsługa i archiwizacja składów informatycznych nośników danych
 8. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne