Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Ochrona sygnalistów jest już pewna. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw, kiedy wejdzie w życie?

Ochrona sygnalistów jest już pewna. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw, kiedy wejdzie w życie?

24 czerwca w Dzienniku ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów. Oznacza to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września 2024 roku czyli 3 miesiące po opublikowaniu. 

Co zakłada nowa ustawa?

Kilka najważniejszych zmian, które wprowadza lub reguluje nowa ustawa o ochronie sygnalistów:

  • objęcie ochroną osób, które zgłaszają lub publicznie ujawniają sytuacje naruszenia prawa 
  • reguluje wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa przez Sygnalistę 
  • reguluje środki ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa 
  • ustala zasady zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu oraz publicznego ujawniania tych naruszeń 
  • ustala zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane z Sygnalistami 

Kim jest sygnalista? 

Sygnalista to osoba zgłaszająca lub ujawniająca informację o nieprawidłowościach, łamaniu prawa przez przedsiębiorstwa lub jednostki publiczne. Informację te mogą dotyczyć korupcji, obchodzenia prawa, nieprawidłowości w realizacji zamówień publicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności czy bezpieczeństwa produktu. 
Sygnalistą jest każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację dotyczące łamania prawa. 

Termin wejścia w życie nowych przepisów chroniących Sygnalistów

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, nowe przepisy wchodzą w życie 25 września 2024 roku czyli wszystkie organizacje zobowiązane do wdrożenia nowych procedur mają 3 miesiące na przygotowanie się do nowej rzeczywistości prawnej. Wyjątkiem są przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, w tym przypadku wejdą one w życie 6 miesięcy po opublikowaniu w Dzienniku ustaw czyli 25 grudnia 2024 roku. 

Kto musi wdrożyć nowe procedury i przygotować się do funkcjonowania według nowych przepisów?

W świetle nowych przepisów, zmiany dotyczą: 

  1. Przedsiębiorców, którzy zatrudniają minimum 50 osób- są zobowiązaniu ustanowić wewnętrzne kanały zgłaszania naruszeń i procedury obsługi zgłoszeń 
  2. instytucje finansowe- niezależnie od ilości zatrudnianych osób, wszystkie firmy działające w branży finansowej muszą wdrożyć odpowiednie procedury 
  3. Sektor publiczny- organy administracji publicznej, urzędy gmin, powiatów, jednostki budżetowe również zobowiązane są do wdrożenia nowych procedur 

Wszystkie inne podmioty mogą dostosować się do wymagań ustawy dobrowolnie. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wdrożyć nowe procedury w swojej organizacji, sprawdzić czy twoja firma lub jednostka powinna przygotować się do nowych przepisów sprawdź szkolenia o sygnalistach.