Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Aneksy do arkuszy organizacji- jak zmodyfikować arkusz we wrześniu z uwzględnieniem standardów specjalistów, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w związku z SIO i subwencją, optymalizacja wydatków

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Inne dostępne terminy

Typ Szkolenie online
Data

22.08.2024

Godzina

09:00 - 14:00

Cena
354 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data

30.08.2024

Godzina

09:00 - 14:00

Cena
354 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat aktualizacji arkuszy organizacyjnych w kontekście najnowszych zmian ustawowych oraz wpływu tych zmian na finansowanie oświaty. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie zarządzać budżetem oświatowym, optymalizować wydatki i dostosowywać finansowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb szkół i przedszkoli.
Podczas szkolenia, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tematykę związaną z wprowadzaniem zmian w arkuszu organizacyjnym, w tym modyfikacje związane ze standardami specjalistów i integracją danych z Systemem Informacji Oświatowej (SIO). Szkolenie umożliwi także zrozumienie zależności między arkuszem organizacji a subwencją oświatową, a także wskaże, na jakie wydatki szkoły mogą otrzymać subwencję i jakie dane mają wpływ na jej wysokość.

Szkolenie zapewni nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania finansami w oświacie, co pozwoli na lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb uczniów i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zdobycie aktualnej wiedzy na temat zmian w arkuszach organizacyjnych i ich wpływu na subwencję oświatową.
 2. Umiejętność optymalizacji wydatków oświatowych w oparciu o aktualne dane z arkusza.
 3. Zrozumienie roli dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków otrzymywanych od samorządu.
 4. Nauka praktycznego stosowania arkuszy kalkulacyjnych Excel do obliczania i aktualizacji stawek dotacji.
 5. Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia i ekspertem z MEN.

Adresaci szkolenia z aneksów do arkuszy organizacji:

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników samorządów,
 • dyrektorów przedszkoli, 
 • dyrektorów szkół,
 • dyrektorów placówek samorządowych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką modyfikacji arkuszy organizacji.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Uwarunkowania prawne.
 2. Zmiany konieczne i możliwe do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego.
 3. Standardy specjalistów od 1 września 2022 r. – zmiany w arkuszu.
 4. Dzieci z Ukrainy – wpływ na zmiany organizacyjne i finansowanie.
 5. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
 6. Oddziały i ich wielkość:
  • Przedszkola
  • Klasy I-III szkół podstawowych
  • Przyjęcie ucznia z obwodu w ciągu roku szkolnego
  • Oddziały integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne.
 7. Oddziały łączone.
 8. Nauczanie indywidualne.
 9. Nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zmiany w organizacji w trakcie roku szkolnego.
 11. Świetlica szkolna.
 12. Internat.
 13. MOW, MOS, SOSW i SOW.
 14. Wynagrodzenia nauczycieli.
 15. Wymiary etatów nauczycieli: 
  • Pensum wynikające z przepisów prawa. 
  • Pensum ustalane przez organ prowadzący. 
  • Pensum łączone. 
  • Przykłady i kalkulator.
 16. Godziny ponadwymiarowe:
  • Korzyści i ograniczenia. 
  • Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
 17. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 18. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? 
  • Punkt widzenia dyrektora, a samorządu. 
  • Wpływu awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. 
  • Kalkulator.
 19. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu:
  • Optymalizacja wydatków.
  •  Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 20. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: 
  • na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, 
  • jakie dane wpływają na jej wysokość, 
  • jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
 21. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Szkolenie archiwalne