Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Archiwizacja dokumentacji kadrowej- akta osobowe i dokumentacja pracownicza

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Archiwizacja akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Celem szkolenia jest omówienie zmian przepisów prawno-pracowniczych z uwzględnieniem wszystkich aspektów prawidłowego kompletowania i archiwizowania dokumentacji kadrowo– płacowej. Analizie poddane zostaną najczęściej popełniane błędy – czyli jak uniknąć zarzutów ze strony kontrolujących

Rok 2023 to duże zmiany w Kodeksie pracy i aktach wykonawczych, co przekłada się na dodatkowe obowiązki działów kadrowych – przygotowanie i przechowywanie kompletnej dokumentacji pracowniczej to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. 

Nowością jest rozszerzenie akt personalnych o część E – kiedy i dla jakiej dokumentacji należy ją prowadzić?

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. umiejętność zakładania i prowadzenia akt osobowych,
 2. prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników i dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy,
 3. zabezpieczenie dokumentacji personalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. analiza dokumentacji pod kątem czasookresu przechowywania – zmiany po 2019 roku

Adresaci szkolenia z archiwizacji akt osobowych:

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracodawców,
 • pracowników,
 • osób zajmujących się obsługą kadrowo-płacową organów administracji publicznej, jst, służby cywilnej oraz przedsiębiorców,
 • osób, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu,
 • pracowników działów administracyjnych, HR, sekretariatów, działów kadrowych.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej – definicja ustawowa:
  • Przechowywanie dokumentacji – obowiązki aktotwórcy – pracodawcy.
 2. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą:
  • Kodeks pracy i akty wykonawcze – od kiedy obowiązują zmiany?
  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi,mRODO
 3. Dokumentacja pracownicza – jak prawidłowo przechowywać, NOWE OBOWIĄZKI, NOWY PODZIAŁ AKT OSOBOWYCH!
  • Zmiany w przepisach prawa w 2023 r., a konieczność dostosowania dokumentacji pracowniczej – co nowego w części B?
  • Zasady prowadzenia akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,
  • Kiedy pracodawca ma obowiązek prowadzić część E? Jakie dokumenty należy przechowywać w części E akt osobowych.
  • Dokumentacja związana z pracą zdalną- wnioski, polecenia, zgody, oświadczenia pracownika.
  • Dokumentacja pracownicza związana z badaniem trzeźwości pracowników – zawiadomienie o wprowadzeniu monitoringu trzeźwości, informacja o odsunięciu od pracy, protokół po wykonaniu testu.
  • Wdrożenie dyrektywy work-life-balance – wnioski o urlop opiekuńczy i dni wolne w związku z siłą wyższą
  • Dokumenty sklasyfikowane i dokumenty niesklasyfikowane – gdzie i jak je przechowywać? (np. polecenie wykonania pracy zdalnej, zaświadczenie ze stacji krwiodastwa, dokumentacja PPK, odpisy dokumentów urzędowych, dokumentacja obcokrajowców)
  • Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze)
  • Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie),
  • Czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? Różne postacie dokumentacji pracowniczej – czy jest to dopuszczalne?
  • Jakie obowiązki informacyjne ma pracodawca?, na co zwrócić uwagę w roku 2023 r.
  • Zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym.
  • Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do
   wglądu (Stanowiska UODO, PIP, Ministerstwa Pracy)
 4. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej – okresy przechowywania dokumentacji, ochrona danych osobowych
  • Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej – archiwum kadrowe?
  • Archiwizacja dokumentacji pracowniczej i okresy jej przechowywania
  • Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy wydłużamy czas przechowywania dokumentacji pracowniczej i od czego to zależy? – przykłady
  • Zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej: sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.
  • Zabezpieczanie i ochrona dokumentacji pracowniczej – RODO (legalność, przetwarzania danych i zgoda)

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 15 - letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach organów państwowych. Obecnie kieruje działem obsługi prawnej. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędnik, z zamiłowania szkoleniowiec - trener.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim  oraz kadry i płace. Certyfikowana specjalistka w zakresie procesów planowania i  organizowania pracy zespołu, zarządzania sobą w czasie oraz treningu interpersonalnego. Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy, warsztaty oraz projekty e-lerningowe. Pasjonatka rozwoju osobistego i skutecznej komunikacji. Prowadzi szkolenia motywacyjne dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland  w tematyce praw  kobiet na rynku pracy, umiejętności wyznaczania celów, realizacji własnego potencjału oraz doradztwa zawodowego. Autorka licznych kursów w zakresie organizacji pracy instytucji publicznych, wdrażania zmian w zespołach pracowniczych, wzmacniania i motywowania pracowników w tym efektywnej komunikacji interpersonalnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.
 

Szkolenie archiwalne