Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z przechowywania dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z:

 • obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności;
 • rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu;
 • prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt;
 • wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy;
 • przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych;
 • inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów;
 • przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 • archiwizacją dokumentacji przekazanej do archiwum/składnicy w stanie nieuporządkowanym;
 • postępowaniem z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu;
 • prowadzeniem sprawozdawczości.

Do kogo skierowane jest nasze szkolenie z archiwizacji dokumentacji szkolnej?

Szkolenie adresowane w szczególności do:

 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • obecnych archiwistów zakładowych;
 • osób, które dopiero przejmą prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt;
 • pracowników sekretariatów, kancelarii i bibliotek szkolnych;
 • nauczycieli zobligowanych do zarchiwizowania dokumentów;
 • pracowników zobowiązanych do stworzenia procedur obiegu dokumentów w szkole/placówce oświatowej;
 • wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole i placówce oświatowej
  • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego 
  • Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
  • Państwowa sieć archiwalna
  • Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
  • Obowiązki szkoły i placówki oświatowej wytwarzającej  i niewytwarzającej materiałów archiwalnych
  • Formy ochrony prawnej
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
 3. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
  • Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
  • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
  • Okresy przechowywania dokumentacji w szkole i placówce oświatowej
 4. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w  szkole i placówce oświatowej
  • Tradycyjny obieg dokumentacji
  • Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
  • Systemy kancelaryjne- jakie obowiązki ma szkoła i placówka oświatowa?
  • Instrukcja kancelaryjna- jaki system wybrać?
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt w szkole i placówce oświatowej
 5. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt 
   • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
   • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego – kogo dotyczy?
   • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt 
   • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
   • Wyposażenie archiwum zakładowego
   • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
   • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
   • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
   • Udostępnianie dokumentacji
   • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
   • Konserwacja akt
   • Przekazywane akt do archiwum państwowego
   • Kontrola archiwum zakładowego
  • Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
  • Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac
  • Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Anna Rzewuska

Absolwentka Archiwistyki na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. 
Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. 

Współpracowała/współpracuje m.in. z: 

Centralną Komisją Egzaminacyjną, Polską Akademią Nauk, Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Fundacją BGK, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Krajową Radą Radców Prawnych, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Instytutami  Sieci Badawczej „Łukasiewicz”, Głównym Urzędem Miar, sądami, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo badawczymi. 
Aktualnie zarządza archiwum zakładowym PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Szkolenie archiwalne