Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Praktyczne szkolenie z archiwizacji dokumentacji medycznej

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady prawidłowego postępowania z dokumentacją medyczną, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych, w tym RODO. Szkolenie szczegółowo omawia proces archiwizacji dokumentacji medycznej, począwszy od jej przyjęcia, poprzez skuteczne metody przechowywania, aż po procedury udostępniania i brakowania dokumentów. 
Uczestnicy nauczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo i poufność przechowywanych informacji, zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony danych osobowych. Dodatkowo, kurs podkreśla znaczenie właściwej organizacji archiwum zakładowego, w tym jego odpowiedniego wyposażenia i zarządzania ewidencją dokumentacji. 

Szkolenie z archiwizacji dokumentacji medycznej to kompleksowe przygotowanie dla pracowników sektora medycznego do efektywnego zarządzania dokumentacją w placówkach medycznych. 

Adresaci szkolenia z archiwizacji dokumentacji medycznej:

Szkolenie skierowane jest głównie do:

 • kierowników komórek organizacyjnych,
 • pracowników prowadzących dokumentację i przekazujących ją do archiwum,
 • archiwistów,
 • wszystkich zainteresowanych tematem archiwizacji dokumentacji medycznej. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z archiwizacji w placówkach medycznych:

Uczestnicy zdobędą wiedzę o prawnych aspektach zarządzania dokumentacją, w tym o: 

 • przepisach archiwalnych,
 • postępowaniu z dokumentacją medyczną,
 • ochronie danych osobowych zgodnie z RODO.

Szkolenie obejmuje także praktyczne aspekty, takie jak:

 • kategoryzacja,
 • system kancelaryjny,
 • klasyfikacja oraz archiwizacja dokumentów, zarówno papierowych, jak i elektronicznych.

Ponadto uczestnicy nauczą się, jak funkcjonuje archiwum zakładowe, w tym organizacja, przechowywanie, zabezpieczanie dokumentacji, a także kwestie związane z ochroną danych osobowych, udostępnianiem dokumentacji, oraz procedurami brakowania i przekazywania dokumentów do archiwów państwowych. Szkolenie to zapewnia istotną wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności informacji medycznych.

Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
  • Przepisy archiwalne
  • Przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją medyczną
  • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
 2. Obieg dokumentacji w Podmiocie
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
  • System kancelaryjny
  • Klasyfikacja rzeczowa dokumentacji
  • Rodzaje dokumentacji medycznej i ich kwalifikacja archiwalna
 3. Archiwizacja dokumentów
  • Gromadzenie dokumentacji medycznej i jej przekazywanie do archiwum zakładowego / składnicy akt
   • uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
   • opisanie jednostek archiwalnych
   • sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
  • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
  • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
 4. Funkcjonowanie archiwum zakładowego / składnicy akt
  • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
  • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
  • Archiwizacja dokumentacji medycznej a ochrona danych osobowych pacjentów
   • uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
   • wymogi RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
   • pierwotny cel przetwarzania danych a ich archiwizacja
   • organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych a funkcjonowanie archiwum zakładowego
   • kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
  • Kontrole w archiwum zakładowym
 5. Dyskusja 

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 19-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz z organizacją obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno- archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 12-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził kilka tysięcy godzin kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Szkolenie archiwalne