Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 z egzaminem

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
06.06.2024 - 07.06.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (10h)

Trener

Adam Parysz

Cena
1380 zł

Kurs certyfikowanego audytora wewnętrznego wg. PN-EN ISO 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022) z egzaminem TUV Nord Polska

Szkolenie "Audytor Wewnętrzny ISO 27001:2023", zapewnia uczestnikom gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z najnowszą normą ISO 27001:2023. Nasz program skierowany jest do osób, które zajmują się bezpieczeństwem i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do identyfikacji potencjalnych słabości w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz do wdrażania skutecznych działań korygujących i doskonalących.

Szkolenie zakończone jest egzaminem TUV Nord Polska. Każdy uczestnik, który po szkoleniu uzyska pozytywną ocenę z egzaminu, otrzyma certyfikat audytora wewnętrznego według normy PN-EN ISO 27001:2023. Podana cena obejmuje szkolenie online, egzamin w wersji elektronicznej oraz certyfikat. 

Cele szkolenia:

Najważniejsze cele uczestnictwa w szkoleniu Audytora Wewnętrznego ISO 27001 to:

 • Zdobycie wiedzy na temat normy ISO 27001:2023
 • Uświadomienie, w jaki sposób audytować zgodnie z normą?
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Dogłębna znajomość normy ISO 27001:2023: Uczestnicy zdobędą szczegółową wiedzę na temat wymagań normy i zrozumieją, jak wdrożyć skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 2. Umiejętność przeprowadzania audytów wewnętrznych: Uczestnicy nauczą się planować, przygotowywać i realizować audyty wewnętrzne.
 3. Rozwój kompetencji audytorskich: Kurs umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności audytorskich, w tym technik audytowania, dokumentowania niezgodności oraz formułowania zaleceń.
 4. Zapoznanie z dobrymi praktykami: Uczestnicy poznają sprawdzone metody i narzędzia stosowane w procesie audytowym.
 5. Przygotowanie do realizacji działań poauditowych: Szkolenie pokazuje, jak efektywnie wdrażać działania korygujące i doskonalące po audycie, aby zapewnić ciągłą poprawę systemu.

Adresaci szkolenia Audytora Wewnętrznego SZBI:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób, które przygotowują się do objęcia stanowiska Audytora wewnętrznego wg. ISO 27001:2023;
 • Wszystkich zainteresowanych tematem wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy. 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wymaganiami normy ISO 27001
  • Elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001
  • Praktyczne ćwiczenia z interpretacji i analizy wymagań normy ISO 27001
 2. Podstawy Auditu- informacje ogólne
  • Cele audytu
  • Rodzaje audytów
 3. Planowanie i przygotowanie audytu
  • Kryteria i zakres przeprowadzenia audytu
  • Wybór zespołu audytorów
  • Podejście procesowe do audytów wewnętrznych
  • Kluczowe aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Praktyczne ćwiczenia
 4. Przeprowadzanie audytu- zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Techniki audytowania
  • Obiektywne dowody
  • Identyfikacja i dokumentacja niezgodności
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Dokumentowanie wyników audytu
  • Umiejętne formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników audytu- raport z audytu
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Działania poauditowe
  • Odpowiedzialność związana z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
  • Precyzyjne określanie przyczyn niezgodności- istota
  • Definiowanie działań korygujących
  • Ocena skuteczności działań
  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
  • Ćwiczenia praktyczne
 7.  Dyskusja, podsumowanie

 

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.