Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Badanie Trzeźwości, Praca Zdalna, wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Szkolenie dla podmiotów sektora ochrony zdrowia oraz pracowników wykonujących zawody medyczne

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

O szkoleniu

30 stycznia 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy - Kodeks pracy. Wprowadza ona duże zmiany dla pracodawców, także dla podmiotów szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia. Zmiana prawa reguluje m.in. zasady kontroli trzeźwości pracowników, pracę zdalną  i pracę okazjonalną.

Z uwagi na duże problemy z zasadami wyliczania wynagrodzenia w oparciu o postanowienia ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, część szkolenia zostanie poświęcona praktycznym przykładom z zakresu ww. tematyki.

 

Korzyści

Ze szkolenia dowiedzą się Państwo wprowadzić i stosować nowe regulacje zawarte w Kodeksie pracy (związane w szczególności z zasadami przeprowadzania badań trzeźwości pracowników pracą zdalną i okazjonalną) oraz jak prawidłowo wyliczać wynagrodzenie pracowników wykonujących zawody medyczne  oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z uwzględnieniem właściwych współczynników pracy.

 

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, pracownicy (w szczególności zajmujący się księgowością, sprawami kadrowymi i BHP), przedstawiciele wszystkich podmiotów szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia, w tym szpitali, POZ i innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zarówno publicznych jak i prywatnych.


 Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Badanie trzeźwości pracowników i praca zdalna, jak wprowadzić te zmiany w podmiotach wykonujących działalność leczniczą?

 1. Kiedy pracodawca ma możliwość przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości?
 2. Jak przeprowadzić kontrolę trzeźwości?
 3. Niedopuszczenie pracownika znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol do pracy.
 4. Badanie stanu trzeźwości lub stanu obecności w organizmie pracownika środka działającego podobnie do alkoholu pracownika przez uprawniony organ.
 5. Kontrola trzeźwości a ochrona danych osobowych.
 6. Możliwość badania stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości oraz stanu obecności w organizmie środków podobnych do alkoholu u osób niebędących pracownikami.
 7. Co to jest praca zdalna?
 8. Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie zobligowany do wprowadzenia pracy zdalnej?
 9. Polecenie a uzgodnienie pracy zdalnej.
 10. Wewnątrzzakładowe uregulowania w zakresie pracy zdalnej.
 11. Czy pracodawca ma obowiązek ponosić koszty pracy zdalnej?
 12. Praca zdalna a okazjonalna praca w domu, czym się różnią?

II. Jak prawidłowo, w zgodzie z ustawą z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wyliczać wynagrodzenie pracowników? Praktyczne przykłady.

 1. W jaki sposób należy ustalić podwyżkę dla wynagrodzenia według ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych?
 2. Jakie podwyżki wynagrodzenia przysługują w 2023 r.?
 3. Jakie współczynniki pracy należy zastosować do poszczególnych grup pracowników?
 4. Praktyczne przykłady stosowania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Monika Kwiatkowska

Doktor nauk prawych, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in.  w ramach świadczenia pomocy prawnej w administracji publicznej. 
Prowadzi szkolenia dla pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego oraz administracji publicznej.
Autorka kilkuset publikacji, w tym monografii z zakresu tematyki jakości w ochronie zdrowia: Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej, komentarzy praktycznych  i odpowiedzi, m.in. z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego.
Certyfikowany mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Szkolenie archiwalne