Zamów szkolenie zamknięte dla swojej placówki!

Sprawdź nasze propozycje szkoleń zamkniętych lub uzupełnij formularz i opisz szkolenie, którego potrzebujesz.

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
11.07.2024
Godzina

10:00 - 14:00 (4h)

Trener

Dariusz Junik

Cena
429 zł

Szkolenie z budżetu obywatelskiego ma na celu kompleksowe przybliżenie tematu budżetu jako narzędzia partycypacji społecznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania budżetu obywatelskiego, dowiedzą się, jak efektywnie tworzyć i wdrażać procedury związane z jego realizacją, oraz poznają dobre praktyki i najczęstsze pułapki.
Podczas szkolenia przedstawimy poszczególne etapy budżetu obywatelskiego z uwzględnieniem aspektów prawnych. Wskażemy elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. 
Odpowiemy na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego, a także przedstawimy najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz uchwały regionalnych izb obrachunkowych. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Podczas naszego szkolenia, uczestnicy: 

 1. Zdobędą wiedzę na temat roli budżetu obywatelskiego w procesie decyzyjnym oraz jego wpływu na rozwój społeczności lokalnych.
 2. Zapoznają się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym budżetu obywatelskiego, w tym najnowszymi nowelizacjami.
 3. Nauczą się, jak prawidłowo formułować uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego, aby zapewnić ich skuteczność i zgodność z prawem.
 4. Poznają praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania, weryfikacji i opiniowania projektów oraz organizacji głosowania.
 5. Dzięki zaprezentowanym przykładom i omówieniu orzecznictwa, uczestnicy nauczą się, jak unikać typowych błędów w procesie realizacji budżetu obywatelskiego.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy urzędów odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury budżetu obywatelskiego;
 • kadra zarządzająca w jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. prezydenci, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych);
 • radni oraz aktywiści lokalni zaangażowani w procesy decyzyjne.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Budżet Obywatelski:
  • istota Budżetu Obywatelskiego;
  • cele Budżetu Obywatelskiego.
 2. Budżet Obywatelski w Porto Alegre i Sopocie.
 3. Budżet obywatelski przed i po nowelizacjach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako akt prawa miejscowego.
 5. Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego:
  • określenie wysokości środków finansowych oraz ich podział;
  • zgłaszanie projektów:
   • podmioty biorące udział w konsultacjach, 
   • wymogi formalne zgłaszanych projektów, 
   • wymagana liczba podpisów na liście poparcia;
  • weryfikacja i opiniowanie projektów (zasady oceny zgłaszanych projektów);
  • tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie;
  • zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości;
  • harmonogram konsultacji;
  • dodatkowe elementy.
 6. Orzeczenia sądów administracyjnych:
  • rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów,
  • uchwały regionalnych izb obrachunkowych.
 7. Podsumowanie szkolenia i konsultacje z uczestnikami.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dariusz Junik

Główny specjalista w Urzędzie Miasta Kalisza. Ekspert w zakresie przygotowania i realizacji procedury konsultacji społecznych. Osoba odpowiedzialna za organizację siedmiu edycji budżetu obywatelskiego, w tym konsultacji w oparciu o art. 5a ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.