Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Dobre praktyki wdrażania Lean Management

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z wdrażania Lean Management

W wielu przypadkach Lean jest traktowany wyłącznie jako zestaw narzędzi i technik. Często narzędzia te nie dają oczekiwanych rezultatów, mimo że tyle można usłyszeć o ich skuteczności. 

Dlaczego tak jest? Co robimy źle? Od czego należałoby rozpocząć? 
Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia. Jego celem jest przestawienie dobrych praktyk dotyczących tego, jak rozpocząć przygodę z doskonaleniem procesów w duchu Lean Management i czego bezwzględnie należy unikać.

Szkolenie z wdrażania Lean Management to kompleksowy program przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć efektywność swojej organizacji poprzez eliminację marnotrawstwa i optymalizację procesów
Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę na temat filozofii Lean, która nie jest tylko zbiorem narzędzi, ale przede wszystkim sposobem myślenia skoncentrowanym na wartości dla klienta i ciągłym doskonaleniu. Przez omówienie filarów Lean, takich jak:

 • rozumienie potrzeb klienta,
 • identyfikacja/mapowanie strumienia wartości,
 • wprowadzenie ciągłego przepływu,
 • Pull system (system ssący)
 • system kanban (Toyota production system)

uczestnicy nauczą się, jak zastosować te zasady w praktyce. 

Program szkolenia obejmuje również omówienie najczęstszych błędów i powodów nieudanych transformacji biznesowych, oferując jednocześnie praktyczne wskazówki na temat skutecznego wdrażania zmian i angażowania pracowników w proces doskonalenia.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z wdrażania Lean Management:

Szkolenie ma na celu:

 1. Ułatwienie rozpoczęcia działań doskonalących procesy w Firmie: Uczestnicy nauczą się podstawowych zasad Lean Management, w tym sposobów identyfikacji i eliminacji marnotrawstw
 2. Wskazanie najczęściej popełnianych, zwłaszcza w początkowej fazie, błędów;
 3. Pomóc uczestnikom zrozumieć, jak identyfikować i maksymalizować działania, które dodają wartość z punktu widzenia klienta
 4. Wprowadzenie ciągłego przepływu pracy i systemu pull: Uczestnicy nauczą się, jak zastosować systemy ciągłego przepływu i pull (ssącego), w celu optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych, minimalizacji czasu przestoju i poprawy ogólnej wydajności.
 5. Przedstawienie narzędzi do ciągłego doskonalenia takich jak Kanban, PDCA, Teoria Ograniczeń (TOC)
 6. Uświadomienie najczęstszych powodów nieudanych transformacji biznesowych.

Adresaci szkolenia z dobrych praktyk Lean Management:

 • Kadra zarządzająca zarówno firm produkcyjnych jak i usługowych;
 • Osoby chcące nauczyć się, w jaki sposób podejść do doskonalenia procesów w Firmie.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program

 1. Filozofia LEAN – „toolbox” czy sposób myślenia?
 2. Filary LEAN:
  • Kim jest Klient?
  • Wartość z perspektywy Klienta;
  • Strumień wartości, czynności dodające i niedodające wartości;
  • Ciągły przepływ pracy;
  • System pull (ssący);
  • Kanban, 6 zasad Toyoty;
  • Ciągłe doskonalenie.
 3. 7 marnotrawstw- czy muszę je wszystkie znać?
 4. Podstawy, filozofia TOC (Teorii Ograniczeń):
  • Cele firmy produkcyjnej wg TOC;
  • Przerób, koszty operacyjne oraz zapasy;
  • Wąskie gardło vs ograniczenie procesu.
 5. 5 kroków ciągłego doskonalenia wg TOC- proces POOGI.
 6. Lean Transformation Framework- 5 wymiarów skutecznej i trwałej transformacji przedsiębiorstwa.
  • Statystyki dotyczące udanych i nieudanych transformacji przedsiębiorstw;
  • Najczęstsze powody porażek;
  • LTF jako prosty i skuteczny sposób, „przepis” na udany projekt.
 7. Materiał dodatkowy: omówienie wyników badań dotyczących zaangażowania pracowników oraz satysfakcji z pracy.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Michał Żelichowski

„Business solution architekt” wspierający klientów PSI Polska sp. z o.o. w zakresie usprawnienia procesu zarządzania produkcją. 19 lat doświadczenia w zakresie doskonalenia i automatyzacji/digitalizacji procesów w firmach produkcyjnych i usługowych. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach. 
Autor podcastu „Produkcja w roli głównej” oraz wielu publikacji na łamach m.in. magazynu Kaizen, Production Manager. 
Wykładowca akademicki- zajęcia dotyczące tematyki Lean Management oraz zarządzania produkcją w ramach studiów podyplomowych oraz MBA. 
Doradca/konsultant w zakresie doskonalenia i digitalizacji procesu zarządzania produkcją.

Szkolenie archiwalne