Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Docelowe standardy specjalistów

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
28.05.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (5h)

Cena
354 zł

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do zmian w zatrudnianiu nauczycieli specjalistów, które wejdą w życie z początkiem roku szkolnego 2024/2025. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowych minimalnych poziomów zatrudnienia oraz zwiększenia liczby godzin pracy dla nauczycieli psychologów i pedagogów specjalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie i wykorzystanie raportu pomocniczego w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), który służy do oceny spełniania minimalnych poziomów zatrudnienia oraz na omówienie podstaw prawnych zatrudnienia zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zrozumienie nowych regulacji: Uczestnicy poznają nowe wymogi dotyczące minimalnej liczby etatów specjalistów w szkołach i przedszkolach, co pozwoli im na lepsze planowanie zatrudnienia.
 2. Umiejętność stosowania raportu SIO: Nabycie wiedzy, jak korzystać z raportu pomocniczego w SIO, aby skutecznie zarządzać kadrami specjalistów i monitorować spełnianie wymogów prawnych.
 3. Dostosowanie zatrudnienia do wymogów prawnych: Uczestnicy nauczą się, jak dostosować zatrudnienie nauczycieli specjalistów do nowych przepisów, uwzględniając zmiany w liczbie uczniów w trakcie roku szkolnego.
 4. Poznanie opcji finansowania: Zdobycie wiedzy na temat możliwości finansowania zatrudnienia specjalistów z subwencji oświatowej, w tym wzrostu wag w roku 2024.
 5. Zapewnienie jakości kształcenia: Zrozumienie roli i zadań nauczycieli specjalistów w procesie edukacyjnym oraz wpływu zajęć rewalidacyjnych na etaty specjalistów.

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli,
 • Pracownicy działów kadrowych i administracyjnych w placówkach oświatowych,
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie zatrudnienia w jednostkach oświatowych,
 • Nauczyciele zainteresowani zrozumieniem zmian w przepisach dotyczących ich zatrudnienia.

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna- art. 42d Karty Nauczyciela.
 2. Określenie minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym począwszy od 1 września 2024 r.
 3. Określenie minimalnej liczby etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów. O ile godzin trzeba zwiększyć wymiar? Czy można zaokrąglać godziny w dół?
 4. Określenie minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
 5. Podstawa prawna zatrudnienia – Karta Nauczyciela w przypadku placówek prowadzonych przez samorząd. Szczególne regulacje dla nauczyciela uzupełniającego etat.
 6. Podstawa prawna zatrudnienia – Kodeks Pracy w przypadku placówek dotowanych. Czy są możliwe inne formy zatrudnienia?
 7. Ustalenie stanu liczby uczniów do określenia minimalnej liczby etatów – co ze zmianami w trakcie roku szkolnego?
 8. Kwalifikacje nauczycieli specjalistów.
 9. Zadania nauczycieli specjalistów.
 10. Zajęcia rewalidacyjne a etaty specjalistów.
 11. Raport pomocniczy w SIO dotyczący spełniania minimalnych poziomów zatrudnienia. Wykorzystanie ze znajomością niedoskonałości tego raportu.
 12. Algorytm określający minimalny poziom wyjściowy standardów specjalistów na rok szkolny 2024/2025 według stanu SIO na 30.09.2020 i 30.09.2021. Wykorzystanie raportu w strefie pracownika SIO. Zapisy dla organów prowadzących.
 13. Finansowanie –subwencja oświatowa na specjalistów w 2024 r. Wzrost wag.

Trener

Grzegorz Pochopień

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
„Nieocenione doświadczenie w obszarze finansowania oświaty, wiedza z zakresu analiz oraz wieloletnia współpraca z samorządami, szkołami i instytucjami oświatowymi pozwoliły mi na zdobycie Państwa zaufania i szacunku oraz gwarantują, że tworzona dla Państwa oferta w zakresie doradztwa w obszarze oświaty jest najlepszą na rynku.”