Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Doręczenia elektroniczne

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cele szkolenia:

  • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych
  • omówienie regulacji i wdrażanie e-doręczeń
  • praktyczna obsługa systemu e-doręczeń

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

  • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
  • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
  • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
  • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące doręczeń elektronicznych
  1) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  2) Przepisy wykonawcze do ustawy
  3) Kodeks Postępowania Administracyjnego

II. Zakres regulacji i wdrażanie e-doręczeń
  1) Definicje ustawowe
     a) Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
     b) Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
     c) Operator wyznaczony,
     d) Publiczna usługa hybrydowa (zastosowanie, wyłączenia)
  2) Adres do doręczeń elektronicznych i baza adresów - zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy
     a) Ile adresów do doręczeń można mieć
     b) Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
     c) Na jaki okres następuje wpis do bazy?
     d) Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
  3) Zarządzanie skrzynką doręczeń
  4) Obowiązki operatora wyznaczonego
  5) Wyjątki od doręczenia elektronicznego

III. Praktyczna obsługa systemu
  1) Uzyskanie adresu do e-doręczeń i aktywacja skrzynki
  2) Obsługa skrzynki do e-doręczeń z poziomu serwisu internetowego
  3) Obsługa skrzynki do e-doręczeń z poziomu systemu EZD
  4) Dowód wysłania i dowód odbioru

IV. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – procedura doręczenia
  1) Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  2) Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety
  3) Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
  4) Odpowiedzialność operatora wyznaczonego
  5) Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych
  6) Doręczenia elektroniczne a system wykonywania czynności kancelaryjnych (EZD i tradycyjny)

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 19-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz z organizacją obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno- archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 12-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził kilka tysięcy godzin kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Szkolenie archiwalne