Zamów szkolenie zamknięte dla swojej placówki!

Sprawdź nasze propozycje szkoleń zamkniętych lub uzupełnij formularz i opisz szkolenie, którego potrzebujesz.

Dostępność cyfrowa- standard WCAG 2.1. Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z dostępności cyfrowej zapewnia przygotowanie do wdrożenia i utrzymania dostępności cyfrowej zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności oraz standardami WCAG 2.1. Uczestnicy nauczą się tworzyć dokumenty dostępne cyfrowo przez poznanie praktycznych aspektów adaptacji zasobów cyfrowych do wymogów dostępności, a także zdobędą umiejętności niezbędne do przebudowy i modyfikacji stron www i dokumentów, aby spełniały one kryteria dostępności, zwiększając ich użyteczność dla szerokiej grupy odbiorców.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z dostępności cyfrowej:

 • Nabycie i utrwalenie wiedzy w obszarach Dostępności cyfrowej, Dostępności informacyjno-komunikacyjnej wynikających z Ustawy o Zapewnieniu Dostępności oraz Standardu WCAG o zapewnieniu dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Praktyczne wdrożenie zasad dostępnej cyfrowo strony www w obszarach: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, solidność.
 • Zdobycie kompetencji w zakresie przebudowy, modyfikacji strony www, praktyczne dostosowanie zasobów cyfrowych (dokumenty, kontent multimedialny) do standardu WCAG 2.1.
 • Doskonałe, profesjonalne poruszanie się w zakresie Implementacji panelu ułatwień dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w kontekście strony www i zasobów cyfrowych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wdrożenia zdefiniowanych zadań związanych z dostępnością cyfrową, informacyjno-komunikacyjną.
 • Zdobycie konkretnej, przydatnej wiedzy w zakresie tworzenia dokumentacji dostępnej cyfrowo (Word, Excel, Power Point, PDF).
 • Praktyczne wykorzystanie platform, narzędzi do audytu, analizy zasobów cyfrowych, dokumentacji w kontekście spełnienia wymogów Dostępności cyfrowej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie “Dostępność cyfrowa” skierowane jest do:

 • Pracowników instytucji publicznych i firm prywatnych odpowiedzialnych za utrzymanie i rozwój stron internetowych i aplikacji mobilnych,
 • Specjalistów IT, webmasterów, programistów oraz projektantów UI/UX,
 • Osób zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem treścią cyfrową, w tym dokumentami w formatach elektronicznych,
 • Koordynatorów ds. dostępności oraz wszystkich zainteresowanych poprawą dostępności cyfrowej.

Forma szkolenia:

 • Zajęcia w formie interaktywnego warsztatu. 
 • Praca z danymi zagadnieniami w formie konstruktywnej, praktycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń. 
 • Zajęcia z elementami symulacji, ćwiczeń praktycznych, elementami analizy, audytu, studium przypadku. 
 • Uczestnicy szkolenia zdobywają konkretną, praktyczną, przydatną w codziennej pracy wiedzę i umiejętności z obszaru dostosowania strony, aplikacji, dokumentacji do wymogów Dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD) w kontekście Dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.
 2. Wymagania techniczne wobec podmiotu zgodnie ze standardem dostępności stron internetowych i aplikacji podmiotu publicznego WCAG 2.1.
 3. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z UZD.
 4. Deklaracja dostępności – warunki techniczne.
 5. Standard WCAG 2.1 w praktyce. Dostępność strony www, zasoby cyfrowe.
 6. Cztery fundamenty dostępności internetowej:
  • Postrzegalność
  • Funkcjonalność
  • Zrozumiałość
  • Solidność
 7. Implementacja panelu ułatwień dostępności strony www i zasobów cyfrowych.
 8. Przebudowa, modyfikacja strony www, praktyczne dostosowanie zasobów cyfrowych (dokumenty, kontent multimedialny) do standardu WCAG 2.1.
 9. Standardy i kryteria dostępności WCAG 2.1: poziom A, poziom AA:
  • 1.3.4 Orientacja (AA) 
  • 1.3.5 Określenie pożądanej wartości (AA) 
  • 1.4.10 Dopasowanie do ekranu (AA) 
  • 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych (AA) 
  • 1.4.12 Odstępy w tekście (AA) 
  • 1.4.13 Treść spod kursora lub fokusa (AA) 
  • 2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe (A) 
  • 2.5.1 Gesty dotykowe (A) 
  • 2.5.2 Rezygnacja ze wskazania (A) 
  • 2.5.3 Etykieta w nazwie (A) 
  • 2.5.4 Aktywowanie ruchem (A) 
  • 4.1.3 Komunikaty o stanie (AA) 
 10. Audyt strony www, zasobów cyfrowych – narzędzia, najlepsze praktyki.
 11. Treść nietekstowa, multimedia, napisy rozszerzone, PJM (Polski Język Migowy).
 12. Obsługa z użyciem klawiatury: Etykiety, Atrybut Title, Atrybut Alt, Captcha, Animacje, Tabele.
 13. Wdrożenie zdefiniowanych zadań związanych z dostępnością cyfrową, informacyjno-komunikacyjną.
 14. Narzędzia, platformy cyfrowe usprawniające komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami: Wave, NVDA, inne…
 15. Zagadnienia związane z tworzeniem dokumentu cyfrowego:
  • Tytuł dokumentu
  • Czcionka: kategorie, wielkość
  • Nagłówki
  • Akapity, paragrafy, punktory
  • Ramki tekstowe
  • Nagłówek i stopka dokumentu
  • Listy elementów (punktory, wyróżniki, numeracja)
  • Znaki niedrukowane
  • Teksty alternatywne dla zdjęć/ilustracji/ grafiki multimedialnej
  • Animacja tekstów, elementy video
  • Nagłówki tabel i wykorzystanie tabel
  • Kolorystyka, kontrast tło vs. tekst
  • Zakładki, Hyperlinki
  • Ustawienia wersji językowej
  • Eksport dokumentu do pliku PDF 

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dariusz Adamczyk

Doświadczony Trener, Szkoleniowiec. Przedsiębiorca praktyk.  Wdrożeniowiec platform, systemów i narzędzi ICT. Realizator projektów z obszaru: E-Doręczenia, dostępność cyfrowa, transformacja cyfrowa, EPUAP, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), podpis elektroniczny (aspekty techniczne, zmiany w KPA), cyberbezpieczeństwo. Praktyczne wykorzystanie technologii cyfrowych dla administracji publicznej, sektora B2B, sektora interactive. 
Ponad 10 lat doświadczenia w obszarach cyfryzacji i procesów digital. Zrealizowanych ponad 6000 godzin szkoleniowych w ramach edukacji, wdrożenia, konsultingu merytorycznego i technicznego.
Przykładowe portfolio- zrealizowane szkolenia warsztatowe: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Unilever, T-Mobile, Ministerstwo Cyfryzacji, Orlen S.A., Energa S.A., PFRON, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Rezerw Strategicznych, Politechnika Gdańska; A.T. Kearney, Deloitte, Lasy Państwowe; Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa; Agencja Mienia Wojskowego…
Kluczowe kompetencje: Integracja działań operacyjnych w obszarze ICT, Wiedza praktyczna, oparta na działaniach operacyjnych w firmach i organizacjach, Gruntowna, praktyczna wiedza w temacie systemów elektronicznych, Precyzyjna diagnoza, identyfikacja potrzeb w obszarze analizy i rozwiązywania problemów prawnych, technicznych, Duża wiedza i doświadczenie na rynku interaktywnym, w kanałach cyfrowych, Business development, Efektywność w działaniu, realizacja ustalonych KPI.
 

Szkolenie archiwalne