Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cele:

 • Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotować dokumenty dostępne cyfrowo;
 • Zdobycie wiedzy w jaki sposób unikać pułapek dostępności.

 

Adresaci szkolenia:

 • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
 • Koordynatorzy ds. dostępności;
 • Pracownicy tworzący dokumenty

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Czym jest dostępność cyfrowa? 

  1. Czym jest dostępność cyfrowa? – definicja 

  2. Dostępność cyfrowa jako obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych 

  3. Proces planowania zapewnienia dostępności cyfrowej 
 

II. Podstawa prawna dostępności cyfrowej 

  1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

    a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej? 

    b) Art. 3 ust. 1 – jakie podmioty nie są objęte zapisami o dostępności? 

    c) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej? 

    d) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe, multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania 

    e) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek spełnienia wymogów w zakresie załącznika do ustawy 

    f) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich przypadkach muszą być dostępne? 2 

    g) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega? 

    h) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować? 

    i) W jakim zakresie ma być zapewniona dostępność cyfrowa stron internetowych oraz stron podmiotowych BIP w świetle art. 8 ust. 2 ustawy? 

    j) Szacowanie kosztów zapewnienia dostępności 

    k) Deklaracja dostępności – przygotowanie, umiejscowienie na stronie, zawartość i aktualizacja 

    l) Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji 

    m) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy – na jakich zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i odwołanie, tryb skargowy 

    n) Kary nakładane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – za co, w jakim trybie i w jakiej wysokości 

    o) Uporczywe niezapewnianie dostępności – czym jest? 

    p) Monitorowania ministra właściwego do spraw informatyzacji 

    q) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 (…) – załącznika do Ustawy. 
 

III. Działania przygotowawcze w zakresie tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo 

  1. Przeszkolenie pracowników organizacji 

  2. Odpowiednie oprogramowanie 

  3. Właściwe priorytety 

  4. Wymagania względem podwykonawców 

  5. Cechy dokumentów dostępnych cyfrowo 
 

IV. Tworzenie dostępnych treści w edytorze MS Word 

  1. Stosowanie wbudowanych styli i nagłówków 

  2. Narzędzia do tworzenia list 

  3. Tworzenie zrozumiałych linków 

  4. Proste tabele 

  5. Hierarchia nagłówków w tekście 

  6. Opisy alternatywne dla grafik i zdjęć 

  7. Określenie języka dokumentu

  8. Odpowiedni kontrast treści do tła 

  9. Określenie tytułu dokumentu 

  10. Dobre praktyki: 

    a) Zastosowanie prostego języka 

    b) Czytelność przekazu – warunek wstępny 

    c) Zrozumiałość, zdania proste, brak kwiecistego języka i zbędnych wyrazów 

    d) Podział tekstu na logiczne części 

    e) Niezbyt długie akapity 

    f) Brak justowania – dlaczego? 

    g) Oznaczanie kluczowych informacji w tekście 

    h) Stosowanie nagłówków i ich hierarchia

    i) Pisanie kursywą? Można czy nie? 

    j) Zastosowanie kolorów do oznaczania kluczowych wartości w tekście 

    k) Sposoby oznaczania linków 

    l) Tekst alternatywny 

    m) Słownik trudnych wyrazów 

    n) Wyjaśnienia skrótów 

    o) Dzielenie wyrazów – praktyka stosowania 

    p) Czytelna czcionka – co to oznacza? 

    q) Czy trzeba publikować skany dokumentów? 

    r) Sprawdzanie ułatwień dostępu 
 

V. Tworzenie dostępnych treści w MS Excel 

  1. Unikatowe nazwy arkuszy 

  2. Proste tabele i ich zastosowanie 

  3. Nagłówki jako element kluczowy 

  4. Odpowiedni kontrast treści do tła 

  5. Tekst alternatywny 

  6. Tytuł dokumentu 

  7. Dobre praktyki: 

    a) Zasada jednej tabeli w jednym arkuszu 

    b) Formatowanie komórek i ich zawartości 

    c) Brak widoczności kolumn i wersów nie zawierających danych 

    d) Sprawdzanie pisowni

    e) Zastosowanie koloru do przekazywania informacji 

    f) Ukryj wersy i kolumny, w których nie ma żadnych danych, 

    g) Sprawdzanie ułatwień dostępu 
 

VI. Tworzenie dostępnych treści w MS PowerPoint 

  1. Wbudowane wzorce slajdów 

  2. Unikatowe tytuły slajdów 

  3. Kolejność odczytu zawartości slajdów 

  4. Tekst alternatywny dla obrazów i grafik 

  5. Linki i ich dopasowanie do kontekstu 

  6. Dodawanie dostępnych multimediów 

  7. Zapewnienie odpowiedniego kontrastu 

  8. Tabele danych i ich prezencja 

  9. Język dokumentu 

  10. Tytuł dokumentu 

  11. Dobre praktyki 

    a) Sprawdzenie ułatwień dostępu 

    b) Slajdy – jakie powinny być 

    c) Unikanie animacji 
 

VII. Wykrywanie problemów dostępności 

  1. Wykrywanie problemów z dostępnością dokumentów na podstawie dostępnych na rynku rozwiązań 

  2. Wykrywanie problemów z dostępnością w pakiecie MS Office

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne