Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Jak być dobrym rekruterem? Nowoczesny nabór i employer branding

Szkolenie online

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Skuteczne rekrutacje i budowanie marki Pracodawcy 

Szkolenie ma za zadanie pogłębić kluczowe kompetencje związane z kompetencjami miękkimi (ogólnymi), niezbędnymi w pracy rekrutera.
Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników całego procesu rekrutacyjnego i roli rekrutera na każdym jego etapie. 

Podczas szkolenia dowiesz się jak: 

 • unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas procesu rekrutacji
 • zrobić dokładną analizę potrzeb pracodawcy w zakresie poszukiwanych kompetencji pracowniczych
 • stosować nowoczesne techniki selekcji kandydatów,
 • podnieść umiejętności oceny osób rekrutowanych oraz zdolności komunikacyjne
 • w jaki sposób oraz jakie pytania zadawać kandydatom a jakich pytań unikać
 • budować silną markę organizacji (employer branding)

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dot. rekrutacji:

 1. Szkolenie z efektywnej rekrutacji pracowników doskonali praktyczne umiejętności wyszukiwania, doboru i selekcji kandydatów do pracy w organizacji.
 2. Pracownik będzie dobrze planował i realizował wszystkie etapy procesu doboru pracowników w oparciu o współczesne trendy.
 3. Będzie umiał zastosować nowoczesne metody oraz narzędzi wspomagających proces rekrutacji pracowników.
 4. Będzie prowadził aktywną komunikację interpersonalną ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej oraz międzypokoleniowej i międzykulturowej.
 5. Uczestnik będzie samodzielnie prowadził kampanie rekrutacyjne organizacji w oparciu o różne media.
 6. Uczestnik podniesie swoje kompetencje prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Podczas ćwiczeń uczestnicy wcielą się w rolę osoby rekrutującej i rekrutowanej, poznają potrzeby
  obu stron procesu.
 7. Uczestnik pozna i będzie umiał stosować nowoczesne metody wykorzystywane w budowaniu marki pracodawcy (employer branding).

Adresaci szkolenia ze skutecznej rekrutacji:

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku, pracowników wszystkich szczebli organizacji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • kadry kierowniczej,
 • działu kadr,
 • oraz pracowników związanych z procesem rekrutacji nowych pracowników.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Współczesne trendy i narzędzia w procesie rekrutacji i selekcji.
  • Wprowadzenie do procesu rekrutacji i selekcji kandydatów.
  • Różnice pokoleniowe a rynek pracy w Polsce.
  • Etapy rekrutacji i selekcji.
  • Model efektywnego doboru pracowników, tworzenie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata.
  • Dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej firmy, dlaczego jest to ważne w rekrutacji.
  • Tworzenie wizerunku organizacji na rynku pracy- działania employer branding a pozyskiwanie dobrych pracowników.
  • Co można a czego nie można- aspekty prawne i etyczne procesu rekrutacji.
 2. Proces rekrutacji pracowników XXI wieku.
  • Etapy procesu rekrutacji.
  • Check list:
      - zbiór dobrych praktyk przy tworzeniu ogłoszenia rekrutacyjnego:
      - najnowsze praktyki podnoszące atrakcyjność ogłoszenia na rynku pracy
      - marketingowe podejście do ogłoszenia rekrutacyjnego. Jak dotrzeć do potrzeb kandydata. Reklama i rekrutacja.
  • Kanały rekrutacji i co współcześnie powinno się w nich znaleźć:
      - zakładka ,kariera",
      - profil pracodawcy,
      - profile społecznościowe,
      - spersonalizowana komunikacja z kandydatem w procesie rekrutacji.
 3. Proces selekcji kandydatów
  • Nowoczesne narzędzia skutecznej selekcji - czyli kreatywne sposoby na przyciągnięcie talentów:
      - grywalizacja,
      - crowdsourcing.
      - narzędzia do analizy predykcyjnej
  • Metody badania poszczególnych kompetencji kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • Weryfikacja doświadczenia zawodowego i motywacji do pracy kandydata - metody rekrutacji i oceny kompetencji.
 4. Komunikacja interpersonalna w procesie rekrutacji
  • Wprowadzenie
  • Komunikacja i autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej – czyli jak zrobić pierwsze ... i drugie wrażenie jako osoba odpowiedzialna za rekrutację.
  • Wyraźna prezentacja swojego zdania (wzrok, postawa, głowa, przytakiwanie, mowa ciała, zapewnienia wokalne i werbalne). Wizualizacja mojego przesłania
  • Sztuka mówienia, tempo, barwa, intonacja, granie pauzą, potęga ciszy.
  • Bariery komunikacyjne oraz cegły na mur dyskusji i porozumienia.
  • Modele komunikacji DISC/typy osobowości DISC test. Jakim jesteś rozmówcą- test.
  • Dobra konwersacja, sztuka prawdziwej komunikacji. Schemat FUKO.
  • Emocje! Czyli jak zrozumieć kobietę...
  • Komunikacja z tzw. trudnym klientem, komunikacja w kryzysie.
  • Skuteczne prezentowanie swoich poglądów.
  • Manipulacja- skuteczna obrona.
  • Negocjacje.
  • Komunikacja pisemna, telefoniczna, wirtualna (social media).
 5. Techniki rozmowy selekcyjnej opartej na kompetencjach
  • Najczęstsze zagrożenia i błędy popełniane przez osoby rekrutujące podczas rozmów kwalifikacyjnych: zachowania i pytania dyskryminujące, szacunek dla kandydata etc. Psychologiczne pułapki prowadzenia rozmów selekcyjnych.
  • Znaczenie dobrego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej - osoby rekrutującej. Dobre pytania podczas rozmowy - jak je zadawać, jak je interpretować, aby spotkania
   rekrutacyjne były efektywne.
  • Metody badania poszczególnych kompetencji kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • Weryfikacja doświadczenia zawodowego i motywacji do pracy kandydata - metody rekrutacji i oceny kompetencji.
  • Ćwiczenie: Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Podsumowanie ćwiczenia.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Michał Zagłoba

Trener biznesu i szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie komunikacji, public relations i wystąpień publicznych, związany z branżą medialną od 2007 roku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Major Służby Więziennej w st. spoczynku, obecnie prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą.
W latach 2007-2022 specjalista/rzecznik prasowy w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku. Odpowiedzialny za zbudowanie od podstaw pozytywnego wizerunku Służby Więziennej regionu północno-wschodniego.  Współpracował przy produkcjach filmowych dla BBC,TVP,TVN, Polsat, TTV.
Współtworzył i prowadził kampanie reklamowe, rekrutacyjne, a także samorządowe kampanie wyborcze. Odpowiedzialny za prace nad strategią wyborczą oraz publicznym wizerunkiem kandydatów.
Od 2011 roku szkoli różne grupy zawodowe, między innymi w zakresie public relations, wystąpień publicznych, komunikacji, autoprezentacji, zarządzania zespołami, rekrutacji, erystyki, marketingu internetowego, psychologii zachowań konsumenckich czy metod wpływu społecznego.

Szkolenie archiwalne