Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Efektywna komunikacja interpersonalna

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Jakość naszych relacji zależy w dużym stopniu od tego, jak się ze sobą porozumiewamy. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnych poprzez dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących komunikacją oraz usprawnienie umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób jasny, rzeczowy, otwarty i empatyczny.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 1. Zwiększenie świadomości na temat barier komunikacyjnych.
 2. Poprawa umiejętności posługiwania się technikami komunikacyjnymi.
 3. Wzrost motywacji do budowania pozytywnych, partnerskich relacji z innymi.
 4. Wypracowanie sposobów dbania o relacje poprzez stosowanie „Porozumienia bez przemocy” .
 5. Rozwijanie postawy otwartej na współpracę i jasność w komunikacji.
 6. Zwiększenie umiejętności analizy czterech płaszczyzn komunikatu.

Adresaci szkolenia z komunikacji interpersonalnej:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą poprawić swoją komunikację zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy. 

Program szkolenia:

 1. Poziomy i główne problemy komunikacji.
 2. Przeszkody i zakłócenia w komunikacji interpersonalnej.
 3. Mechanizmy obronne jako przejaw zablokowanej komunikacji.
 4. Podstawowe zasady efektywnej komunikacji: 
     - eskalacja reakcji, 
     - dostrojenie w stylu komunikacyjnym do rozmówcy, 
     - unikanie ironii i aluzji, 
     - spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 5. Techniki ułatwiające komunikację: aktywne słuchanie, komunikaty pozytywne,pytania otwarte, komunikacja „miękka”, itp.
 6. Zasady udzielania informacji zwrotnych.
 7. Cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi, czyli słuchanie czworgiem uszu (płaszczyzna rzeczowa, ujawniania siebie, relacji, apelu).
 8. Porozumienie bez przemocy – ogólne zasady i przykłady.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Smoczyńska

Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), absolwentka Szkoły Trenerów Intra, dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Zakładzie Etyki i Estetyki w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 2013- 2016 trenerka wewnętrzna i coach UMCS. Absolwentka studiów podyplomowych „Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2016/2017). Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, terapeutka programu psychoonkologicznego Simontona, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Od 28 lat szkoli różne grupy zawodowe w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności menedżerskich i przywódczych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, budowania zespołu, zarządzaniu sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, Analizy Transakcyjnej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności trenerskich, różnic generacyjnych, zarządzania różnorodnością, etykiety w biznesie, przeciwdziałania dyskryminacji i rozwoju osobistego.

Szkolenie archiwalne