Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Jak pisać prosto i skutecznie? Wykorzystanie idei plain language i ETR. Prosta polszczyzna w komunikacji społecznej

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Kurs prostego pisania z wykorzystaniem technik plain language i ETR, czyli jak prosto i skutecznie się komunikować

Zgodnie z "Europejskimi standardami przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia” i Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) podmiot publiczny powinien na swojej podstawowej stronie internetowej zamieścić informacje w tekście łatwym do czytania i rozumienia o swojej działalności. 

Prosty język (plain language) to sposób organizacji tekstu, który zapewnia przeciętnemu obywatelowi szybki dostęp do zawartych w nim informacji, lepsze ich zrozumienie oraz – jeśli trzeba – skuteczne działanie na ich podstawie. 
To zestaw reguł, które sprawiają, że treści stają się zrozumiałe już na pierwszy rzut oka. Są jasne, proste i zwięzłe. To krótkie zdania, powszechnie znane wyrazy, brak pustosłowia i ozdobników. 

Dzięki temu różnorodne teksty stają się przyjazne dla odbiorcy. Ważny jest również układ, ujęcie myśli i relacje nadawczo-odbiorczo. 

Jaki jest główny cel szkolenia?

Celem szkolenia jest poznanie zasad formułowania i edytowania wypowiedzi zgodnie z filozofią prostej polszczyzny i ETR (easy- to- read).

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat zasad prostej polszczyzny.
 2. Wzrost skuteczności działania w relacjach z klientami ze szczególnymi potrzebami poprzez poznanie zasad przygotowywania tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.
 3. Wypracowanie sposobów formułowania myśli i ich wizualnego układu w sposób prosty, jasny, przejrzysty, zrozumiały.
 4. Zwiększenie kultury obsługi klientów.
 5. Rozwijanie postawy zorientowanej na klienta.
 6. Rozwijanie efektywności w komunikacji społecznej.

Adresaci szkolenia z idei plain language i ETR:

 • Pracownicy odpowiedzialni za wprowadzanie idei prostej polszczyzny w firmach
 • Edukatorzy różnego szczebla
 • Osoby zainteresowane skutecznym porozumiewaniem się

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Funkcja języka w tekstach.
 2. Dlaczego niektóre testy są niedostępne?
 3. Czym jest prosty język?
 4. Prosty język na świecie.
 5. Prosty język w Polsce.
 6. Cechy prostego języka (zwięzłość, dostępność, ukierunkowanie na odbiorcę).
 7. Jak pisać prosto? Proste wyrazy, prosta gramatyka, prosty układ, dobre relacje.
 8. Korzyści pisania w prostym języku.
 9. Znaczenie informacji łatwej do czytania i zrozumienia.
 10. Informacja ETR a język prosty.
 11. Zasady opracowywania informacji ETR: układ treści, formatowanie tekstu, typografia, grafika.
 12. Informacja ETR – przykłady.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Smoczyńska

Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), absolwentka Szkoły Trenerów Intra, dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Zakładzie Etyki i Estetyki w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 2013- 2016 trenerka wewnętrzna i coach UMCS. Absolwentka studiów podyplomowych „Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2016/2017). Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, terapeutka programu psychoonkologicznego Simontona, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Od 28 lat szkoli różne grupy zawodowe w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności menedżerskich i przywódczych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, budowania zespołu, zarządzaniu sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, Analizy Transakcyjnej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności trenerskich, różnic generacyjnych, zarządzania różnorodnością, etykiety w biznesie, przeciwdziałania dyskryminacji i rozwoju osobistego.

Szkolenie archiwalne