Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Jak pracować w wielokulturowej klasie?

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i wskazówek umożliwiających skuteczną pracę w wielokulturowej klasie. Uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania różnorodnością kulturową, tworzenia inkluzywnej atmosfery oraz wspierania pozytywnych relacji między uczniami z różnych tła kulturowego.

 

Adresaci:

Dyrektorzy, nauczyciele i edukatorzy wszystkich typów szkół i placówek.

 

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą:

 1. Posiadać wiedzę na temat wyzwań i korzyści związanych z pracą w wielokulturowej klasie.
 2. Umieć tworzyć inkludującą przestrzeń dla uczniów_uczennic z różnych kultur.
 3. Radzić sobie z trudnościami związanymi z integracją uczniów_uczennic po traumatycznych przejściach.
 4. Skutecznie włączać nowych uczniów_uczennic z innych kultur do istniejącej grupy.
 5. Tworzyć inspirujące lekcje, które utrzymują zainteresowanie uczniów_uczennic i promują pozytywne emocje wobec różnorodności kulturowej.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Wprowadzenie do wielokulturowego środowiska klasowego:
  a. Omówienie cech i korzyści związanych z różnorodnością kulturową w klasie.
  b. Identyfikacja potencjalnych wyzwań i problemów związanych z międzykulturowym zespołem klasowym.
   
 2. Zarządzanie różnorodnością:
  a. Strategie radzenia sobie z barierami językowymi, kulturowymi i komunikacyjnymi.
  b. Tworzenie otwartej przestrzeni do dzielenia się różnymi perspektywami i doświadczeniami.
  c. Budowanie atmosfery szacunku i akceptacji wobec wszystkich uczniów.
   
 3. Praca z osobami po traumatycznych przejściach:
  a. Zrozumienie wpływu traumatycznych przejść na uczniów i techniki wsparcia.
  b. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której uczniowie mogą dzielić się swoimi historiami.
  c. Długofalowe podejście do integracji uczniów po traumatycznych przejściach.
   
 4. Integracja nowych uczniów z innych kultur:
  a. Włączanie uczniów przybyłych z innego kraju do istniejącej grupy klasowej.
  b. Zrozumienie ewentualnych oporów i trudności, jakie mogą pojawić się wśród istniejącej grupy.
  c. Kreowanie aktywności i projektów edukacyjnych promujących współpracę i zrozumienie między uczniami.
   
 5. Utrzymywanie zainteresowania i pozytywnych emocji:
  a. Tworzenie innowacyjnych i interaktywnych zajęć, które angażują uczniów z różnych kultur.
  b. Wykorzystywanie historii sukcesu i pozytywnych przykładów związanych z integracją kulturową.
  c. Kontynuowanie długofalowej edukacji w zakresie różnorodności kulturowej i globalnej świadomości.
   
 6. Stworzenie planu działania:
  a. Indywidualna refleksja uczestników nad tym, jak wdrożyć zdobytą wiedzę w swojej pracy.
  b. Tworzenie planu działań krok po kroku w celu efektywnego zarządzania
  różnorodnością kulturową w klasie.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Katarzyna Czubińska

Absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, Psychologii Społecznej na SWPS, studiów StART w Warszawskiej Szkole Filmowej, Zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także podyplomowego dziennikarstwa na UAM. Od 2023 absolwentka Service Design na Uniwersytecie SWPS.
Jest trenerką, mentorką, prelegentką. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, warsztatów i webinarów dla nauczycieli, pracowników instytucji kultury, a także młodzieży. Projektuje oferty. Tworzy materiały, artykuły metodyczne i edukacyjne, kursy online, projektuje szkolenia. Koordynuje sekcję edukacyjną Festiwalu Filmów i Spotkań NieZwykłych oraz Gildię Szkół NieZwykłych. Była członkinią Zespołu ds. Młodej Widowni SKSiL. Współorganizowała ogólnopolską konferencję filmoznawczą dla nauczycieli pod nazwą „Przestrzenie Inspiracji” w Lublinie. W 2015 roku została nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w kategorii edukacji młodego widza.
Szkoliła, doradzała m.in.: Narodowe Centrum Kultury, Centralny Dom Technologii, Fundacja Orange, Fundacja Centrum Cyfrowe, Cyfrowy Dialog, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny, Muzeum Polin, Fundacja Forum Dialogu, Fundacją Civis Polonus, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ŻIH, Fundacją Taki Jestem, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Fundacją Generator, Against Gravity, Monlith Films, Forum Film, Cinema City, Helios, Ośrodek Rozwoju Kompetencji i Edukacji WSiP, a także pracowników domów kultury, centrów kultury i bibliotek w całym kraju.

 

Szkolenie archiwalne