Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Kompendium wiedzy o podatku VAT- 2 dniowe szkolenie

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania podatku VAT. Szkolenie skupia się na przekazaniu najnowszej wiedzy o rozliczeniach podatku VAT, w tym zasadach naliczania, odliczania oraz dokumentowania transakcji krajowych i zagranicznych. 
Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego fakturowania oraz stosowania obniżonych stawek VAT, zapoznają się z funkcjonowaniem nowoczesnych rozwiązań takich jak faktury ustrukturyzowane w ramach KSEF, oraz poznają praktyczne porady dotyczące wykorzystania mechanizmu podzielonej płatności i zarządzania obowiązkami związanymi z kasami fiskalnymi
Szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie teoretycznych podstaw dotyczących podatku pośredniego, ale przede wszystkim skupia się na praktycznych aspektach rozliczania VAT, w tym zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań w zakresie elektronicznego fakturowania.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z podatku VAT:

Uczestnicząc w naszym szkoleniu:

 1. Zdobędziesz aktualną wiedzę z zakresu rozliczania podatku VAT;
 2. Poznasz praktyczne zasady przeprowadzania rozliczeń podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych;
 3. Zapoznasz się z dokumentami niezbędnymi do zastosowania obniżonej stawki 0% VAT, jakie należy posiadać i przedstawić podczas czynności sprawdzających;
 4. Uzyskasz wiedzę z zakresu funkcjonowania faktur ustrukturyzowanych KSeF;
 5. Zrozumiesz funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności oraz jego wpływu na bezpieczeństwo transakcji;
 6. Nauczysz się, jak efektywnie zarządzać procesami księgowymi związanymi z VAT, minimalizując ryzyko błędów i maksymalizując korzyści finansowe dla firmy.

Adresaci szkolenia z rozliczania podatku:

Szkolenie skierowane jest głównie do:

 • Księgowych oraz samodzielnych i głównych księgowych, odpowiedzialnych za procesy księgowe i rozliczeniowe w przedsiębiorstwie.
 • Pracowników biur rachunkowych, zajmujących się obsługą zewnętrzną firm w zakresie księgowości i podatków.
 • Managerów ds. księgowości, kierujących działami finansowo-księgowymi i odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatkowych.
 • Wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu podatku VAT, zarówno początkujących, jak i posiadających doświadczenie w dziedzinie finansów i księgowości.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne podatku VAT w Polsce i w UE
  • wykaz aktów prawnych regulujących podatek VAT
  • źródła prawa krajowego
  • źródła prawa unijnego
 2. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
  • wykaz czynności podlegających opodatkowaniu
  • czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT
  • kiedy nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług wywołują konieczność zapłaty podatku VAT?
  • czy od przekazania prezentów należy rozliczyć podatek VAT?
  • czy wydanie próbek towarów powoduje obowiązek rozliczenia VAT?
 3. Obowiązek podatkowy
  • co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
  • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego
  • wyjątki od zasady ogólnej – jakich sytuacji dotyczą?
 4. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
  • kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT
  • co wlicza się do podstawy opodatkowania?
  • jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
  • zasady korygowania podstawy opodatkowania
  • jak przeliczać podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie?
 5. Stawki podatku VAT
  • wykaz aktualnych stawek podatku VAT
  • nowa matryca stawek - NOWOŚĆ
  • stawka podstawowa i stawki obniżone
  • różnica między stawką 0%, zw i np   
 6. Zwolnienia z VAT
  • zwolnienia przedmiotowe
  • katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
  • zwolnienia podmiotowe
  • szczególna procedura dotycząca drobnych przedsiębiorców
  • Nowe kategorie podatników niemogących korzystać ze zwolnienia z VAT
 7. Odliczanie podatku VAT
  • kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
  • warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT
  • odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami
 8. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego
  • kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
  • w jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
  • jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zwrot podatku VAT?
 9. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
  • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
  • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
  • split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
  • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
  • korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
 10. Fakturowanie
  • rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania
  • dane obowiązkowe i fakultatywne na fakturach
  • dane obowiązkowe na fakturze
  • sankcje za brak wymaganych danych na fakturze
  • terminy wystawiania faktur
  • jak korygować błędy w fakturach?
  • faktury elektroniczne
  • nowe zasady wystawiania faktur do paragonu
 11. Kasa fiskalna
  • obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej
  • nowe warunki techniczne jakie muszą spełnić kasy fiskalne
  • stosownie tzw. kas fiskalnych on-line
  • nowe obowiązki podatników w związku z kasami on-line
  • obowiązek instalacji nowej kasy
  • zwolnienia z obowiązku stosowania kasy
  • towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej złotówki
  • nowe zasady zwrotu wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej
  • zasady korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie
 12. Faktura ustrukturyzowana: 
  • nowy KSeF: wytyczne i nowe regulacje prawne po konsultacjach z MF
  • wdrożenie KSef w etapach, 
  • faktury konsumenckie, 
  • identyfikator KSeF w płatnościach, 
  • faktury za paliwo, 
  • faktury pobierane przez byłych pracowników celem otrzymania rabatów,
  • projekty ustaw, wyjaśnienia.
 13. Obsługa programu Scanye- elektroniczny obieg dokumentów.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich

Szkolenie archiwalne