Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Na szkoleniu zostaną poruszone tematy:

 • ustalenie podstawy wymiaru składek,
 • rozliczanie pozapłacowych składników wynagradzania,
 • podleganie ubezpieczeniom z umów cywilnoprawnych,
 • podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podstawy składek FP, FS, FGŚP.

 

Adresaci:

Zagadnienie szkolenia jest skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości i do osób, które uznają potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumieją istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Cel:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych i ugruntowanie wiedzy w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
  - dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne i chorobowe,
  - wyłączenia z oskładkowania,
  - składki z wynagrodzeń pozapłacowych.
 2. Składki za zleceniobiorców:
  - zbiegi tytułów do ubezpieczeń,
  - Rada Nadzorcza,
  - składki za akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej,
  - składki za zleceniobiorcę emeryta,
 3. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
  - powołanie,
  - prokurent,
  - honorarium autorskie,
  - obniżenie składki zdrowotnej.
 4. Ustalenie podstawy wymiaru składek na fundusze poza ubezpieczeniowe Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  - składki za zleceniobiorców,
  - składki za osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem,
  - zwolnienia z opłacania składek.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Danuta Sowa

Specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach w dużych jednostkach, dobra znajomość zagadnień ZUS. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń w dużych jednostkach szkoleniowych. Szkoleniowiec o wysokim stopniu komunikatywności, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń. Od 2011 r. współpracuje w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu ZUS i płac w Stowarzyszeniach Księgowych w Polsce w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olkuszu, Rzeszowie, Tarnowie. Od 2019 r. własna działalność gospodarcza w zakresie szkoleń i obsługi płacowej firm.

Szkolenie archiwalne