Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Jak rozliczyć średnie wynagrodzenie nauczycieli?

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli- praktyczne aspekty

Szkolenie  ma na celu przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy na temat procesu rozliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, szczególnie w kontekście zmian systemu awansu zawodowego nauczycieli w roku 2022. 

Program szkolenia obejmie omówienie kluczowych aspektów systemu wynagrodzenia nauczycieli, w tym nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, wprowadzonego w celu opracowywania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń. 

Uczestnicy dowiedzą się, jak obliczać średnie wynagrodzenia, uwzględniając rolę różnych składników wynagrodzenia, takich jak godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, oraz jak te elementy wpływają na średnie wynagrodzenie w świetle nowych regulacji. 

Szkolenie będzie także obejmowało praktyczne wskazówki dotyczące sposobu wyliczania struktury awansu zawodowego oraz ustalania jednorazowych dodatków uzupełniających.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat aktualnych przepisów i metod obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli
 • Zrozumiesz, jak zmiany w systemie awansu zawodowego wpłyną na obliczanie wynagrodzeń i jak prawidłowo stosować nowe rozporządzenia
 • Nabędziesz umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania systemem wynagrodzeń nauczycieli z punktu widzenia budżetu samorządu

 

Program

 1. Powód rozliczania średnich wynagrodzeń – art. 30 i 30a ustawy - Karta nauczyciela.
 2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela. Podstawowe akty prawne regulujące zasady przyznania oraz wysokość tych składników.
 3. Jak osiągnąć średnie wynagrodzenia. Rola poszczególnych składników, ich procentowy udział w średnim wynagrodzeniu.
 4. Szczególna rola godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Zmiany po wprowadzeniu nowego systemu awansu zawodowego.
 5. Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Regulacje na 2022 r.
  • Sposób wyliczania średniorocznej struktury awansu zawodowego. Ustalanie wymiaru etatów. Stary awans do sierpnia i nowy od września.
  • Sposób wyliczania średniorocznych wynagrodzeń.
  • Sposób ustalania kwoty różnicy o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta nauczyciela.
  • Sposób ustalania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
  • Nowy formularz sprawozdania na 2022 r.
 6. Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Regulacje na 2023 r. i lata kolejne.
 7. Efektywne wykorzystanie systemu wynagradzania nauczycieli z punktu widzenia budżetu samorządu.

 

 

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Szkolenie archiwalne