Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Kompendium BIP. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cele szkolenia z prowadzenia BIP:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej
 • zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów
 • zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej
 • uzyskanie podstawowych informacji nt. zasad dostępności cyfrowej Biuletynu
 • zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami.

Adresaci szkolenia: 

 • osoby prowadzące BIP
 • członkowie zespołów redakcyjnych BIP
 • administratorzy stron podmiotowych
 • wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Podstawy prawne prowadzenia BIP

 1. Kto ma obowiązek prowadzić BIP
 2. kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej
 3. Informacje publikowane w BIP - obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej
 4. Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej
 5. BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

II. BIP - zagadnienia praktyczne

 1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
 2. Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury
 3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
 4. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki.
 5. Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie)
 6. Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
 7. efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,
 8. urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www
 9. obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,
 10. standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,
 11. jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki,
 12. kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.

III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej 

 1. Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,
 2. Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,
 3. Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
 4. Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
 5. Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 6. Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,
 7. Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,
 8. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka
 9. Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?

IV. Ograniczenia na stronach BIP 

 1. Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,
 2. Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
 3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?

V. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej

 1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP;
 2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?;
 3. Deklaracja dostępności? Co to jest i gdzie ją zamieścić?;
 4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 5. Sankcje przewidziane przepisami prawa;
 6. Dobre praktyki.

VI. BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
 • język migowy,
 • Alfabet Braille’a,
 • zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej,
 • pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu,
 • wysoki kontrast
 • dobre praktyki.

VII. Przykłady dostosowania stron BIP do wymogów ustaw

VIII. Dyskusja

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne