Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Kontrola dotacji oświatowych w praktyce

Szkolenie online

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
22.04.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (5h)

Cena
354 zł

Praktyczne szkolenie z kontroli dotacji oświatowych

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom praktycznych umiejętności dotyczących organizacji kontroli dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych, sprawdzania poprawności pobrania i wykorzystania dotacji, a także przygotowywania dokumentacji i protokołów kontroli. 

Szkolenie obejmie również omówienie prawnych podstaw kontroli, przykładów wydatków oraz wzorów dokumentów stosowanych na każdym etapie procesu kontroli.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie wiedzy o podstawach prawnych kontroli dotacji oraz zrozumienie obowiązków kontrolnych organów dotujących
 • Nauka efektywnej organizacji kontroli, w tym planowania, przygotowania personelu i zarządzania dokumentacją
 • Umiejętność sprawdzenia prawidłowości pobrania dotacji, w tym weryfikacja dokumentacji i identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości
 • Wiedza o prawidłowym wykorzystaniu dotacji, w tym rozróżnianie wydatków kwalifikowalnych oraz weryfikacja wydatków rzeczowych i wynagrodzeń
 • Praktyczna znajomość postępowania pokontrolnego, w tym sporządzania protokołów, wystąpień pokontrolnych i zaleceń, a także procedur odwoławczych

Adresaci szkolenia z kontroli dotacji oświatowych:

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego:

 • Wójtów,
 • Burmistrzów,
 • Skarbników,
 • Wydziałów Oświaty,
 • Budżetu,
 • osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zakres i okres kontroli, obowiązki kontrolne organów dotujących.
 2. Uchwała dotacyjna – jakie wymagane prawem zapisy powinny się w niej znaleźć, a jakie dodatkowe zapisy ułatwią i uskutecznią przeprowadzenie kontroli.
 3. Organizacja kontroli- planowanie kontroli, przygotowanie pracowników i ich kompetencje, udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane, prawa osób kontrolujących, zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, program kontroli.
 4. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji – rodzaje dokumentacji potwierdzających liczbę uczniów, weryfikacja dokumentacji, sprawdzenie, czy uczeń jest dotowany w innym podmiocie. Wskazanie przykładowych nieprawidłowości.
 5. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji – katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji, rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki, weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora), weryfikacja wydatków na wydatki rzeczowe, remontowe i inne. Wskazanie przykładowych nieprawidłowości – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.
 6. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju.
 7. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych – jakie wydatki można rozliczyć z dotacji na uczniów niepełnosprawnych, jak powinna wyglądać prawidłowa ich dokumentacja.
 8. Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli – lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.
 9. Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego, procedura odwoławcza.
 10. Omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów na każdym etapie kontroli.

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.