Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

KPA | Wybrane zagadnienia znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego niezbędne w pracy urzędnika.

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Zajęcia poprowadzi dwoje specjalistów!

 

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, zamierzających zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu istotnych zagadnień postępowania administracyjnego.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa wybranych, istotnych w pracy urzędnika administracji publicznej, zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego.

 

Korzyści dla uczestników:

Pokażemy jak wygląda stosowanie prawa w praktyce:

 • poznasz praktyczne zastosowanie aktualnych przepisów z zakresu wybranych zagadnień z postępowania administracyjnego,
 • nauczysz się jak unikać  błędów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
 • przedstawimy na przykładach m.in. zasady prawidłowego liczenia terminów, sporządzania decyzji administracyjnych, itp.
 • skupimy się na najistotniejszych w pracy urzędnika aspektach postępowania administracyjnego.

 

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

Program

 1. Wprowadzanie:
  - przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania,
  - obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych,
  - charakterystyka wybranych zasad ogólnych.
   
 2. Właściwość miejscowa i rzeczowa, rozstrzyganie sporów o właściwość.
   
 3. Przesłanki wyłączenia pracownika oraz organu.
   
 4. Pojęcie strony postępowania administracyjnego:
  - podmioty będące stronami postępowania administracyjnego,
  - zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych,
  - pełnomocnictwo procesowego.
   
 5. Załatwianie spraw administracyjnych
  - terminy załatwienia spraw administracyjnych.
   
 6. Niezałatwienie sprawy w wyznaczonym terminie
  - instytucja ponaglenia,
  - odpowiedzialność pracownika za zwłokę,
  - sposób obliczania terminów.
   
 7. Zasady doręczeń
  - sposoby doręczeń, w tym doręczenia pism drogą elektroniczną,
  - odbiorcy pism oraz miejsca doręczeń,
  - fikcja doręczenia,
  - szczególne przypadki doręczeń,
  - zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie.
   
 8. Postępowanie administracyjne

  a) wszczęcie postępowania:
     - wszczynanie postępowania na żądanie strony lub z urzędu,
     - data wszczęcia postępowania,
     - odmowa wszczęcia postępowania,

  b) dowody w postępowaniu administracyjnym
     - rodzaje dowodów (z dokumentów, osobowe i in.),
     - wnioski dowodowe,
     - obowiązki organu w postępowaniu dowodowym (zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu, wskazanie przesłanek zależnych od strony),
     - swobodna ocena dowodów,

  c) zawieszenie postępowania administracyjnego:
     - obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu,
     - zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron,
     - obowiązki organu,
     - czynności podejmowane przez organ w czasie zawieszenia postępowania,
     - skutki zawieszenia postępowania,

  d) decyzje administracyjne
     - współdziałanie organów administracji publicznej,
     - elementy decyzji administracyjnej,
     - rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej,
     - doręczenie decyzji,
     - związanie organu wydaną decyzją,
     - uzupełnienie decyzji administracyjnej,
     - kwestia błędnego pouczenia w decyzji,
     - sprostowanie decyzji administracyjnej,
     - odwołanie od decyzji administracyjnej,
     - uchylenie lub zmiana decyzji (nietworzącej oraz tworzącej prawa nabyte),
     - stwierdzenie nieważności decyzji,
     - wygaśnięcie decyzji,
     - uchylenie decyzji wydanej z zastrzeżeniem warunku,

  e) instytucja milczącego załatwienia sprawy

  f) postanowienie administracyjne
     - pojęcie postanowienia administracyjnego,
     - elementy postanowienia administracyjnego,
     - zażalenie na postanowienie administracyjne. 

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Monika Kwiatkowska. Doktor nauk prawych, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, prowadzi szkolenia dla pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego oraz administracji publicznej.

Autorka kilkuset publikacji, w tym monografii z zakresu tematyki jakości w ochronie zdrowia: Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej, komentarzy praktycznych  i odpowiedzi, m.in. z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego.

Certyfikowany mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

 

Robert Grzegrzółka. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie m.in. prawa karnego, obsługiwał m.in. podmioty publiczne, współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer Sp. z o.o.

Szkolenie archiwalne