Dofinansowanie z KFS!

Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego! Sprawdź jak uzyskać środki!

Kontrola zarządcza. Cele i ryzyka kontroli zarządczej

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej w zakresie realizacji celów kontroli zarządczej oraz kompleksowej identyfikacji, oceny i sposobów reakcji na ryzyko;
 • Uzyskanie wiedzy jak dokumentować działania w ramach kontroli zarządczej;
 • Zdobycie wiedzy w jaki sposób prowadzić należycie system zarządzania ryzykiem.

Grupa docelowa:

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzaniem ryzykiem
 • Wszyscy zainteresowani tematyką.


 Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Regulamin i cele kontroli zarządczej. Podstawa prawna.

  1. Regulamin kontroli zarządczej 

  2. Jakie są cele kontroli zarządczej?; 

  3. Warunki kontroli zarządczej; 

  4. Standardy kontroli zarządczej; 

  5. Dokumentacja wyznaczania celów i zadań z miernikami 
 

II. Planowanie działalności a zarządzanie ryzykiem – identyfikacja i zasady działania 

  1. Zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza; 

  2. Zarządzanie ryzykiem a I i II poziom kontroli zarządczej; 

  3. Identyfikacja ryzyka; 

  4. Czas przeprowadzania identyfikacji ryzyka; 

  5. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne przy identyfikacji ryzyka; 

  6. Opisywanie ryzyka; 

  7. Techniki stosowane przy identyfikacji; 

  8. Wyniki identyfikacji ryzyk.
 

III. Analiza ryzyka 

  1. Kryteria analizy ryzyka; 

  2. Nieodłączne ryzyko a ryzyko rezydualne – czym są i jak przebiega podział?; 

  3. Ryzyko wewnętrzne – czym jest?; 

  4. Akceptowany poziom ryzyka;

  5. Reakcja na ryzyko; 

  6. Mechanizmy kontroli. 
 

IV. Proces zarządzania ryzykiem 

  1. Procedura zarządzania ryzykiem; 

  2. Dokumentowanie działań; 

  3. Znaczenie komunikacji; 

  4. Mechanizmy monitorowania; 

  5. Koordynator zarządzania ryzykiem. 
 

V. Praktyczne aspekty dokonywania oceny ryzyka 

  1. Wskaźniki ryzyka; 

  2. Mierniki; 

  3. Sposoby identyfikacji; 

  4. Reakcja na ryzyko; 

  5. Narzędzia stosowane do identyfikacji ryzyka; 

  6. Mapa ryzyka; 

  7. Rejestr ryzyka. 
 

VI. Ocena systemu zarządzania ryzykiem. Samoocena kontroli zarządczej 

  1. Jak ocenić system? Kryteria stosowania; 

  2. Mierniki oceny ryzyka; 

  3. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej 

  4. Druku oświadczenia/zapewnienia o stanie kontroli zarządczej 

  5. Procedury samooceny systemu kontroli zarządczej 

  6. Pozostałe dokumenty wymagane przez organ prowadzący/jednostkę nadrzędną

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne