Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Jak sprawdzić i poprawić raport subwencyjny SIO na 2024 – szkolenie dla szkół, przedszkoli i placówek

Gwarancja terminu

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego weryfikowania i korygowania danych w SIO, które mają bezpośredni wpływ na naliczanie subwencji oświatowej dla placówek edukacyjnych. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach pracy z systemem SIO, w tym na analizie raportów dostępnych w Strefie dla Zalogowanych. Prowadzący zaprezentuje procedury potwierdzania prawdziwości danych, konsekwencje wprowadzania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, a także wskaże, jak i kiedy można dokonywać korekt, by dane były uwzględnione przy naliczaniu subwencji oświatowej.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za SIO i naliczenie subwencji oświatowej.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Biorąc udział w szkoleniu:

 1. Nauczysz się, jak efektywnie korzystać z narzędzi dostępnych w Systemie Informacji Oświatowej do potwierdzania i weryfikacji danych;
 2. Dowiesz się, jak i do kiedy poprawiać błędy w SIO, by zapewnić prawidłowe naliczanie subwencji;
 3. Poznasz konsekwencje wprowadzenia błędnych danych, oraz dowiesz się jak ich unikać;
 4. Przećwiczysz realistyczne scenariusze w aplikacji szkoleniowej nowego SIO oraz dokonasz analizy w Excelu, co pozwoli na lepsze zrozumienie procesów i większą pewność w codziennej pracy;
 5. Nauczysz się optymalizować pracę z danymi, co przełoży się na lepsze zarządzanie placówką edukacyjną.

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek samorządowych
 • Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za oświatę
 • Skarbnicy, członkowie wydziałów oświaty oraz budżetu

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia: 

 1. Potwierdzanie prawdziwości danych wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej:
  • Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
  • Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
  • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy
  • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez dyrektora – rola dyrektora w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
  • Jak dyrektor powinien sprawdzić poprawność danych wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową.
  • Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO – okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
  • Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli). 
 2. Weryfikacja raportu subwencyjnego w praktyce.
  • Jak sprawdzić raport subwencyjny na 2023.
  • Raporty dostępne na 30 IX przed oficjalnym raportem subwencyjnym.
  • Zasady weryfikacji raportów subwencyjnych.
  • Raport subwencyjny. Uczniowie. Nauczyciele.
  • Raport uczniowie – wagi. Korekta liczby uczniów ze względu na falę sześciolatków i reformę gimnazjalną. Nowe wagi w algorytmie podziału subwencji na 2023 (waga na tzw. standardy specjalistów). Orzeczenia. Pozostałe dane dziedzinowe uczniów - gdzie znaleźć informację o wprowadzonych danych do SIO w raporcie subwencyjnym.
  • Raport o nauczycielach i ich stopniach awansu. Etat subwencyjny. Etat subwencyjny w przedszkolu – procedura sprawdzania – narzędzia excelowe MEiN. Wpływ błędu w raportach o nauczycielach na wysokość subwencji.
  • Weryfikacja z arkuszem organizacji.
 3. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu- wybrane aspekty.
  • Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
  • Dane wprowadzone do SIO a poprawność dokumentacji przebiegu nauczania w placówce - na co zwrócić szczególną uwagę.
  • Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
  • Uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły, weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia.
  • Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią, weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. Nowe zmiany: wprowadzenie godzin realizowanych zadań w ramach orzeczenia.
  • Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
  • Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy). Wskaźniki korygujące etaty w przedszkolach – w jaki sposób je wyliczyć i sprawdzić. Etaty subwencyjne a etaty w arkuszu organizacji: skąd różnice?
  • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Szkolenie archiwalne